Άτυπη στάση πληρωμών από τους φορολογούμενους

Εικόνα κατάρρευσης παρουσιάζουν τα φορολογικά έσοδα, ιδιαίτερα μετά την προκήρυξη των πρόορων εκλογών.


Μόνο τον Δεκέμβριο εκτιμάται ότι ήταν λιγότερα από τον στόχο κατά περίπου 620 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο του 2014 η απόκλιση ανέρχεται στα επίπεδα του 1,3 δισ. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία καθώς οι φορολογούμενοι έχουν προχωρήσει άτυπα σε στάση πληρωμών, περιμένοντας την επόμενη μέρα των εκλογών. 

Αποτέλεσμα, το πρώτο δεκαήμερο τους νέου έτους η απόκλιση των εσόδων σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα να είναι της τάξεως του 70-80%.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο θα πρέπει να εισπραχθούν 4,5 δισ. Συνολικά η απόκλιση στα έσοδα, σε σχέση με τον στόχο που έχει τεθεί για το 2014, ήταν 3,9 δισ. καθώς εκτός από τα μειωμένα φορολογικά έσοδα δεν έχουν ακόμη επιστραφεί κέρδη ύψους 1,9 δισ. από τα ομόλγοα που κατέχει η ΕΚΤ, λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.


Πηγή: Καθημερινή