Οι υποψήφιοι βουλευτές του Ποταμιού για το Νόμο Λέσβου

Δείτε τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών του Ποταμιού, στο Νόμο Λέσβου

Λέσβου

  Κοκκινέλη Άννα, Ελεύθερος Επαγγελματίας
  Μπουρνούς Δημήτρης, Σκηνοθέτης
  Πάτσης Παναγιώτης, Μαθηματικός

  Χτούρης Σωτήρης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας