Ποιοι απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ

Την ευκαιρία για την απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ έχουν περίπου 450.000 μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν το 2014 καθαρά έσοδα έως 10.000 ευρώ.


Με μια αίτηση που έχει προθεσμία να υποβληθεί μέχρι και την Δευτέρα 12 του μήνα στα τμήματα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, δηλώσεις μεταβολής του καθεστώτος φορολόγησης και θα παύσετε να χρεώνεστε και να αποδίδετε ΦΠΑ.

Αυτό προβλέπει το άρθρο 251 του ν. 4281/2014, που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Αύγουστο του περασμένου έτους ¨Ότι δηλαδή παρέχεται προαιρετική απαλλαγή από τον ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ, ποσό στο οποίο δεν υπολογίζεται τα ποσά που εισπράχθηκαν από το βασικό έμμεσο φόρο μέσα στο 2014.

‘Όποιος επιλέξει την απαλλαγή από το ΦΠΑ, δεν θα χρειάζεται πλέον να χρεώνει φόρο προστιθέμενης αξίας 13% ή 23% στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Συνεπώς, αφού δεν θα εισπράττει ΦΠΑ, δεν έχει υποχρέωση και να αποδίδει ΦΠΑ.
Απαλλαγή και τα «μπλοκάκια»

Τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ έχουν και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι», εφόσον οι ακαθάριστες αμοιβές τους (χωρίς τον ΦΠΑ) δεν υπερέβησαν, κατά τη διάρκεια του 2014, τις 10.000 ευρώ.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όσοι από τους ενδιαφερόμενους εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, απαλλάσσονται μόνο από την υποχρέωση του ΦΠΑ.

Αν με βάση το νόμο, υποχρεούνται να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, δηλαδή τιμολόγια και αποδείξεις, θα συνεχίζουν να το κάνουν και το 2015.

Ωστόσο, σε κάθε τιμολόγιο ή απόδειξη που θα εκδίδουν, θα πρέπει να αναγράφεται πλέον η ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ-απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη από τη δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ εξαιρούνται οι αγρότες, όσοι πωλούν καινούργια μεταφορικά μέσα, αλλά και όσοι υπόχρεοι σε ΦΠΑ δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Η υπαγωγή στο νέο σύστημα είναι προαιρετική. Αν κάποιος κρίνει ότι τον συμφέρει να χρεώνει ΦΠΑ και να υποβάλλει ανά τρίμηνο περιοδικές δηλώσεις, μπορεί να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς. Αν, όμως, επιλέξει να απαλλαχθεί, θα πρέπει να παραμείνει στο νέο καθεστώς για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία στη διάρκεια μίας χρήσης, τα ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν το όριο των 10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση ο φορολογούμενος θα επανενταχθεί στο κανονικό σύστημα ΦΠΑ.

Τέλος, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ έχει τα υπέρ και τα κατά της. Από τη μία θα μειώσει σημαντικά ( ειδικά για όσους αποδίδουν ΦΠΑ 23% ) τις τακτικές φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλο κέρδος θα είναι και η απαλλαγή από την υποχρέωση διεκπεραίωσης πολλών γραφειοκρατικών υποχρεώσεων, όπως η τακτική σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων.
Έτσι, δεν θα απαιτείται πλέον να καταβάλει αμοιβές σε λογιστές για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του ΦΠΑ.

Από την άλλη, όμως, ο επιτηδευματίας ή η επιχείρηση που θα επιλέξει να απαλλαγεί από το ΦΠΑ χάνει το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ για τις δαπάνες που θα έχει κάνει μέσα στο χρόνο και θα αφορά την οικονομική δραστηριότητα που ασκεί.

Πηγή: enikonomia.gr