Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λέσβου με 95 θέματα ημερήσιας διάταξης.!!

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις   2  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  6:00 μ.μ  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


Α/Α
  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.        
Έγκριση τιμολογίου ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (ενιαίου δήμου) έτους 2015
Πρόεδρος ΔΕΥΑΛ   κ. Ακριώτης
2.        
Έγκριση απαραίτητων έργων αποκατάστασης και θέση σε λειτουργία υδρευτικών δικτύων για απογραφή και παράδοση από το Δήμο Λέσβου στη ΔΕΥΑΛ βάσει της ολικής επέκτασης με την υπ΄αριθμ. 747/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρος ΔΕΥΑΛ   κ. Ακριώτης
3.        
Έγκριση μετεγκατάστασης-συστέγασης του Αστυνομικού Σταθμού και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου που εδρεύουν στην Καλλονή
Πρόεδρος Δ.Κ. Καλλονής                 κ. Καραθεοδώρου
4.        
Έγκριση συνέχισης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων (Π.Δ. 2-9 ΦΕΚ 869 Δ/5-12-1988), της λειτουργίας της χρήσης  του café-bar-μπιλιάρδα-Internet ΣΠΟΝΤΑ επί της οδού Κομνηνάκη 29 στη Μυτιλήνη

5.        
Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και των ειδικών όρων του 2ου υποέργου: «Δημιουργία Περιεχομένου Πινακίδων Ενημέρωσης & Πολλαπλής Πληροφόρησης» του έργου «Επέκταση και Βελτίωση Δικτύου Περιπατητικών Διαδρομών Αξ.4 ΠΑΑ Δήμου Λέσβου: Περπατώντας στη Φύση της Λέσβου»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
6.        
Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού Κτιρίου σε Ξενώνα Φιλοξενίας Πλήρους και Μικρής Διάρκειας Διαμονής Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
7.        
Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα Ύδρευσης-Αποχέτευσης περιοχής "ΜΠΟΥΤΖΑΛΙΑ", υπολειπόμενα δίκτυα υψηλής και μεσαίας ζώνης Αγιάσου»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
8.        
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
9.        
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πέτρας»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
10.    
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Λ. Θερμής»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
11.    
Έγκριση 1ης παράτασης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης-Ανακατασκευή πλατείας στην Αργενο»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
12.    
Έγκριση 3ης παράτασης του έργου με τίτλο «Έργα προστασίας ακτής Επάνω Σκάλας & επανασχεδιασμός τμήματος της οδού Ναυμαχίας Έλλης»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
13.    
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Ασφαλτόστρωση Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων Τ.Κ. Ιππείου»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
14.    
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης στην περιοχή "Ασπρόνι" στην Τ.Κ. Αφάλωνα»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
15.    
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση εσωτερικής οδοποιίας Κάμπου Άντισσας»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
16.   έ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Απόρριψης της προμήθειας με τίτλο «Μεταλλικές καρέκλες σκηνοθέτη»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
17.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Βελτίωση Δικτύων Αποχέτευσης Περιοχής Γέρας»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
18.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Μόνωσης 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
19.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς Κρεμαστή Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παρασκευής Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
20.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Δρόμου Ευρειακής Δήμου Γέρας»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
21.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης (Δ.Δ. Βατούσης, Δ.Δ. Πτερούντας, Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Σιγρίου & Δ.Δ. Ερεσού»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
22.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Τσιμεντόστρωση Δρόμου προς Αγ. Ιωάννη Μυχούς»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
23.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Περίφραξη και Διαμόρφωση του Χώρου του Πολυιατρείου Γέρας στον Παπάδο»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
24.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Εσωτερική Οδοποιία Κάμπου Άντισσας»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
25.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Κουφωμάτων στο Δημοτικό Κτήριο όπου Στεγάζεται το Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
26.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Εσωτερική Οδοποιία στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
27.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στη Θέση "ΠΡΑΣΤΙΟ" Πλωμαρίου»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
28.    
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή Οδού Πρόσβασης στη Θέση "ΑΤΣΚΑΛΙΑ" της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
29.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αναδιάταξη χώρων και Τουαλετών Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παλαιοκήπου Γέρας»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
30.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Πλακόστρωση Οδών Οικισμού Νάπης»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
31.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Οικισμών Αμπελικού-Νεοχωρίου»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
32.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Δαπέδου Ορόφου Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ και Τοίχου Περίφραξης Αύλειου Χώρου του Δημοτικού Σχολείου Βαρειάς»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
33.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού-Παλαιός Κινηματογράφος»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
34.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κτιριακό Συγκρότημα Τ.Ε.Λ. – Ι.Ε.Κ. Μυτιλήνης. Ενίσχυση Στατικής Επάρκειας Κτιρίων V (β΄ φάση), VI, VII, Σ5, X»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
35.    
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατεδάφιση Επικίνδυνης Διώροφης Κεραμοσκεπούς Οικίας (Ιδ. Κληρ. Αποστολέλλη) στην Τοπική Ενότητα Νεοχωρίου Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
36.    
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Σποραδικές Εργασίες Αποκατάστασης Πλακοστρώσεων από Ιγνιμβρίτη επί της Ερμού και Παρόδων Αυτής»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
37.    
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευές, Εγκατάσταση Θέρμανσης και Κατάλληλου Τεχνητού Φωτισμού στο Μουσείο του Θεόφιλου»
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
38.    
Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου Λέσβου -ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος (με τους αναπληρωτές τους) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης & αναδιαρρύθμισης κτηρίου Ερμού 311» (Απόφαση Δ.Σ. 741/2014)
Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής
39.    
Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Εξοπλισμός Παιδικών Σταθμών Αγίας Παρασκευής, Ερεσού-Αντίσσης, Παμφίλων, Πλωμαρίου»
Αντιδήμαρχος       κ. Κατσαρός
40.    
Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Εξοπλισμός Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ασωμάτου, Πολύκεντρου Κάτω τρίτους και Λαογραφικού Μουσείου Ασωμάτου»
Αντιδήμαρχος       κ. Κατσαρός
41.    
Αποδοχή αποφάσεων ένταξης πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» μέτρο 4.1 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»
Αντιδήμαρχος       κ. Κατσαρός
42.    
Αποδοχή αποφάσεων ένταξης πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» μέτρο 3.2.1 «Βασικές Υπηρεσίες για την Οικονομία και τον Αγροτικό Πληθυσμό» του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)
Αντιδήμαρχος       κ. Κατσαρός
43.    
Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης με τίτλο : «Ψηφιοποίηση υλικού, δημιουργία εφαρμογών προβολής και εγκατάσταση Κέντρων Πληροφόρησης για την προβολή του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης» στον Άξονα Προτεραιότητας ‘’02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής’’ του  Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Αντιδήμαρχος       κ. Κατσαρός
44.    
Ορισμός Επιτροπών: α) Παραλαβής Προμηθειών, β) Παραλαβής Υπηρεσιών, γ) Παραλαβής Καυσίμων, δ) Παροχής Γνώμης για Απόσυρση Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργων ε) Καταστροφής Άχρηστων Υλικών Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
45.    
Αποδοχή πιστώσεων
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
46.    
Έγκριση πληρωμής προστίμων-βεβαιώσεων και των προσαυξήσεων αυτών στη Δ.Ο.Υ.
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
47.    
Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2015
Αντιδήμαρχος       κ. Καρασάββα
48.    
Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού του Αγ. Βαλεντίνου
Αντιδήμαρχος       κ. Αστυρακάκης
49.    
Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις έτους 2015
Αντιδήμαρχος       κ. Αστυρακάκης
50.    
Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Λέσβου
Αντιδήμαρχος       κ. Αστυρακάκης
51.    
Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», οικονομικού έτους 2014
Πρόεδρος ΝΠΔΔ κα Αντωνέλλη
52.    
Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», οικονομικού έτους 2015
Πρόεδρος ΝΠΔΔ κα Αντωνέλλη
53.    
Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» που αφορά την ενοποίηση της εισφοράς γονέων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λέσβου
Πρόεδρος ΝΠΔΔ κα Αντωνέλλη
54.    
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων δημοτικού ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"» οικονομικού έτους 2015
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
55.    
Έγκριση ενοικίασης χώρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Αντιδήμαρχος       κ. Κατσαρός
56.    
Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικών Ακινήτων στη Σκάλα Ερεσού
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
57.    
Έγκριση εκμίσθωσης χώρου στην περιοχή «ΜΠΑΪΡΙΑ» της Τοπικής Κοινότητας Αργέννου
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
58.    
Έγκριση εκμίσθωσης χώρου στην περιοχή «ΛΑΓΚΑΔΑ» της Τοπικής Κοινότητας Αργέννου
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
59.    
Έγκριση εκμίσθωσης χώρου της Τοπικής Κοινότητας Πελόπης
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
60.    
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου-οικοπέδου «ΚΑΡΝΑΓΙΟ» στην Επάνω Σκάλα
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
61.    
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ, Δ.Τ., Δ.Φ., και Τ.Α.Π.
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
62.    
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
63.    
Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, ο.ε. 2015
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
64.    
Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, ο.ε. 2015
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
65.    
Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, ο.ε. 2015
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
66.    
Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, ο.ε. 2015
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
67.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 44/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αλλαγής τίτλων Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου, ο.ε. 2015
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
68.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου, ο.ε. 2015
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
69.    
Λύση-Εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ» του πρώην Δήμου Μυτιλήνης
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
70.    
Λύση-Εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΟΛΙΣ» του πρώην Δήμου Ερεσού-Αντίσσης
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
71.    
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (με τους αναπληρωτές τους) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Ακινήτων για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου (απόφαση Δ.Σ. 277/2014) και του Νηπιαγωγείου Βαρειάς (απόφαση Δ.Σ. 10/2015)
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
72.    
Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής
73.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Προστασία-διαμόρφωση Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
74.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Επισκευαστικές Εργασίες στο Ειρηνοδικείο Πολυχνίτου (Ιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου) για τη μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Πολυχνίτου»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
75.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Κατασκευή οχετού ομβρίων στη διασταύρωση επαρχιακής οδού με δημοτική προς ΑΡΙΑΝΑ»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
76.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Γεράνια της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
77.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Ανακατασκευή Πλακόστρωτου στην Τοπική Κοινότητα Πηγής»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
78.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τροποποίηση της συγχρηματοδοτούμενης ενταγμένης ενέργειας «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λέσβου στις θέσεις "ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ" Μυτιλήνης και "ΧΑΛΚΕΛΙΑ" Πλωμαρίου»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
79.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τροποποίηση της ενταγμένης ενέργειας «Τοποθέτηση Αντικεραυνικής προστασίας Δημοτικού Σχολείου Μόριας»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
80.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικού Κτιρίου "πρώην ΔΕΗ"»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
81.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης στον κόμβο Αγ. Παρασκευής για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 36η Εθνική Οδός Μυτιλήνη-Καλλονή»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
82.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη των εργασιών συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου, Γέρας, Μανταμάδου, Αγ. Παρασκευής, Καλλονής, Ερεσού-Αντίσσης, Θερμής, Πέτρας, Ευεργέτουλα, Μήθυμνας και Αγιάσου
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
83.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη των εργασιών για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει χειμερινής περιόδου Δ.Ε. Πλωμαρίου, Πολιχνίτου, Γέρας, Μανταμάδου, Αγ. Παρασκευής, Καλλονής, Ερεσού-Αντίσσης, Θερμής, Πέτρας, Ευεργέτουλα, Μήθυμνας και Αγιάσου
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
84.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Προετοιμασία και Συλλογή, Έλεγχος και Επεξεργασία στοιχείων για την ολοκλήρωση της Εκπονούμενης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Μελέτης "Συνολική Θεώρηση Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ανάδειξης του Οικισμού Ιππείου»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
85.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη της υπηρεσίας «Προετοιμασία, Συλλογή, Έλεγχος και Επεξεργασία εξειδικευμένων στοιχείων για την ολοκλήρωση της Εκπονούμενης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Μελέτης "Συνολική Θεώρηση Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ανάδειξης του Οικισμού της Άντισσας»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
86.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη της υπηρεσίας «Προετοιμασία, Συλλογή, Έλεγχος και Επεξεργασία εξειδικευμένων στοιχείων για την ολοκλήρωση της Εκπονούμενης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Μελέτης "Συνολική Θεώρηση Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ανάδειξης του Οικισμού του Σιγρίου»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
87.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη της υπηρεσίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΗΣ»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
88.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων του Δήμου Λέσβου»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
89.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Ανάπλαση και Δημιουργία Σημείων Θέας, Σήμανση Παλιού Καρνάγιου, Παλαιοί Στάβλοι Επάνω Σκάλας Μυτιλήνης Δ.Κ. Μυτιλήνης»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
90.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη της προμήθειας «Μικρής Κλίμακας Υποδομές για την Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων-Εκδηλώσεων (Δήμος Λέσβου: Δ.Κ. Μυτιλήνης, Τ.κ. Περάματος, Δ.Κ. Μήθυμνας)»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
91.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη της πράξης «Ψηφιοποίηση Υλικού, Δημιουργία Εφαρμογών Προβολής και Εγκατάσταση Κέντρων Πληροφόρησης για την Προβολή του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
92.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας και κατεδάφισης επικίνδυνων και ετοιμόρροπων επικίνδυνων κατασκευών»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
93.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Ολοκλήρωση Έργων Αποχέτευσης Πέτρας»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
94.    
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου «Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης στη θέση "ΡΑΧΗ" Αγ. Παρασκευής»
Δήμαρχος             κ. Γαληνός
95.    
Έγκριση της 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, ο.ε. 2015-έγκριση καθυστερούμενων οφειλών (ΠΟΕ)
Αντιδήμαρχος       κ. Τσουπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ