Τσιπάρισμα κατοικιδίων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με 5.5 ευρώ στη Λέσβο από τον Δήμο

Η ΚΙΒΩΤΟΣ Μυτιλήνης πληροφορήθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι ο Δήμος Λέσβου αποφάσισε να προσφέρει στους συνδημότες μας οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες* τη δυνατότητα να ταυτοποιήσουν ηλεκτρονικά ("τσίπάρουν") τα κατοικίδιά τους σε τιμή κόστους, ενεργοποιώντας το άρθρο 4 παρ. 3α του Ν.4039/2012. Το κόστος υπολογίζεται στα 5.5 ευρώ (πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά) ανά ιδιόκτητο κατοικίδιο.


Αξίζουν επιπλέον συγχαρητήρια στο Δήμο μας καθώς, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι ο ΠΡΩΤΟΣ Δήμος στην Ελλάδα που προχωρά σε αυτή τη, φιλοζωική αλλά και κοινωνικά επωφελή, δράση.

Η ΚΙΒΩΤΟΣ υπενθυμίζει ότι η ηλεκτρονική σήμανση ("τσιπάρισμα") αφορά ΟΛΑ τα ιδιόκτητα ζώα συντροφιάς, καιΔΕΝ εξαιρούνται οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο ΔΤ του Δήμου Λέσβου (η συγκεκριμένη εξαίρεση που προέβλεπε ο Ν.4039/2012 έπαψε να ισχύει με τον Ν.4235/2014, Άρθρο 46). Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι το πρόστιμο για ένα "ατσιπάριστο" κατοικίδιο είναι 300 ευρώ!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύντονται στο Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Δήμου Λέσβου (τηλ. 22510 25196, ώρες δημοσίων υπηρεσιών)

---------------------------------- 

* (α) Στους δικαιούχους ιδιοκτήτες συμπεριλαμβάνονται οι εξής ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοιεγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας.

(β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:
(β1) Φωτοτυπία Ταυτότητας και
(β2) Φωτοτυπίες επικυρωμένες από ΚΕΠ των κάτωθι (ανάλογα την κατηγορία):

-Πολύτεκνοι & τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο
-Μονογονεϊκές οικογένειες: οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
-ΑΜΕΑ:  Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
-Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ

-Διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας: Πιστοποιητικό