Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για 450.000 μικρές επιχειρήσεις

Τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ έχουν πλέον περίπου από 450.000 μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που κατά τη διάρκεια του 2014 είχαν ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).


Οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο αυτό καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου δηλώσεις μεταβολής στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων ΔΟΥ.

Εφόσον υποχρεούνται να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, δηλαδή τιμολόγια και αποδείξεις, δεν θα πάψουν να υπάγονται στην υποχρέωση αυτή.

Ωστόσο σε κάθε τιμολόγιο ή απόδειξη που εκδίδουν θα πρέπει να αναγράφεται πλέον η ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ-Απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων».


Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ