Εκπαιδευτική επίσκεψη του Εσπερινού ΕΠΑΛ Μυτιλήνης στο Ε/Γ/ - Ο/Χ πλοίο "BLUE STAR 1" (ΦΩΤΟ)

Χθες Τρίτη 2/12/2014 ο Ναυτικός - Ναυτιλιακός Τομέας, ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν. του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ε/Γ/ - Ο/Χ πλοίο "BLUE STAR 1". 


Η επίσκεψη ξεκίνησε 09:30 και περατώθηκε στις 12:00. Τους πενήντα (50) μαθητές και των τεσσάρων τάξεων, μαζί με τους συνοδούς καθηγητές ειδικότητας Πλοιάρχων κ. Λιαδάκη Στάμο και κ. Πατρίδα Απόστολο και Μηχανολόγων κ. Παντέμη Γρηγόριο υποδέχθηκαν ο Πλοίαρχος και οι Αξιωματικοί Γέφυρας του πλοίου, το οποίο είχε αφιχθεί στον επιβατηγό λιμένα Μυτιλήνης από τις 08:00 και είχε ολοκληρώση την εκφόρτωση επιβατών και οχημάτων. 

Η επίσκεψη είχε τόσο περιηγητικό χαρακτήρα στους χώρους φόρτωσης και ενδιαίτησης του πλοίου, όσο και εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα από ανώτερο Αξιωματικό Γεφύρας παρουσιάστηκαν και επεξηγήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του πλοίου, οι χώροι πλοήγησης και διακυβέρνησης, οι στεγανές θύρες, οι σταθμοί πρόσδεσης, τα ανώτερα και κατώτερα καταστρώματα, τα συστήματα πυρασφάλεια και πυρόσβεσης, καθώς και το σύνολο των σωστικών και σωσιβίων μέσων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα υπερσύγχρονα συστήματα πλοήγησης και διακυβέρνησης του πλοίου, όπως AUTO PILOT, RADAR ARPA, AIS , ECDIS. 

Στους μαθητές δόθηκε η δυνατότητα να δουν από κοντά το αντικείμενο σπουδών τους, να αντιληφθούν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και διαβιώσης. Ακόμη, ενημερώθηκαν για θέματα γενικότερης λειτουργίας και ασφάλειας του πλοίου. Ιδιαίτερη αξία είχε και η επαφή των μαθητών με τη ναυτική νοοτροπία και κουλτούρα.

Να σημειωθεί πως στο νησί μας λειτουργεί ο Ναυτικός - Ναυτιλιακός Τομέας, ειδικότητας Πλοιάρχων μόνο στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης που λειτουργεί απογευματινές ώρες από 18:00 έως 21:30. Οι μαθητές προσέρχονται τόσο από την πόλη της Μυτιλήνης όσο και από τα χωριά. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπαιδευτική επίσκεψη, οι μαθητές 50 και πλέον οικειοθελώς προσήλθαν και υπήρξε και αρωγή από τα ταξί που εξυπηρετούν τα απογεύματα το Σχολείο. 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση των εγγραφών του μαθητικού δυναμικού του Σχολείου και της ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν., και πέρα από τις υλικοτεχνικές υποδομές, το Ναυτικό Εργαστήριο και το εκπαιδευτικό προσωπικό πιστεύουμε πως είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και ωφέλιμο για τους μαθητές η άμεση σύνδεση με το αντικείμενο σπουδών και τον "κόσμο" της Ναυτικής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.