Συνάντηση για την διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων της Λέσβου

Συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων κ. Κωνσταντίνο Τριάντη και στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, είχαν
την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στην Αθήνα ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης, ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Περιφέρειας κ. Παναγιώτης Παρασκευάς και ο κ. Ηλίας Πολυχνιάτης ως εξουσιοδοτημένος από τους ελαιοτριβείς της Λέσβου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των προτάσεων που είχε αποστείλει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις 10 Νοεμβρίου για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των ελαιοτριβείων, προκειμένου να τεθούν υπόψη της διυπουργικής ομάδας εργασίας που έχει συγκροτηθεί από το ΥΠΕΚΑ για το σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και για τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου, ενώ παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις εκ μέρους της Περιφέρειας και των ελαιοτριβέων της Λέσβου για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και έγινε ανταλλαγή απόψεων επ’ αυτών.


Ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε έγινε κατανοητός από τον Ειδικό Γραμματέα κ. Τριάντη και τα στελέχη του ΥΠΕΚΑ, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να εξετάσουν τις προτάσεις που κατατέθηκαν και να αναζητήσουν εφικτές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Η συνεργασία με τα στελέχη του ΥΠΕΚΑ για την παροχή στοιχείων και την παρακολούθηση του θέματος θα συνεχιστεί, ενώ η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα εκπροσωπηθεί και στην επόμενη συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής.