Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους

Περισσότεροι από 100.000 ασφαλισμένοι, κυρίως μητέρες ανηλίκων, γυναίκες στο Δημόσιο και εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ-τράπεζες απειλούνται από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως αυτές περιγράφονται στο τελικό κείμενο που εστάλη από την κυβέρνηση στη τρόικα.


Μάλιστα, από αυτούς, εφόσον οι οριστικές ρυθμίσεις είναι αντίστοιχες με τις ελληνικές προτάσεις προς τους δανειστές, μόλις 20.000-30.000 ασφαλισμένοι εκτιμάται ότι θα θιγούν, τελικά, βλέποντας τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης τους να αυξάνονται έως και 6 χρόνια.

Εκτός από τα μέτρα άμεσης ταμειακής απόδοσης, για τα οποία το υπουργείο Εργασίας απέστειλε αναλυτικότερα στοιχεία, ανά Ταμείο, προκειμένου να πείσει στους δανειστές ότι είναι δυνατό να εξοικονομηθούν εντός του 2015 123,5 εκατ. ευρώ, δύο είναι οι επίμαχες διατάξεις που κλείνουν την πόρτα συνταξιοδότησης αυξάνοντας είτε τα όρια ηλικίας, είτε τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης.


Πηγή: Καθημερινή