Ερώτηση του Παύλου Βογιατζή για την νομιμοποίηση των λιμένων των νησιωτικών περιοχών

Ερώτηση προς τέσσερα Υπουργεία κατέθεσε σήμερα ο Βουλευτής, Παύλος Βογιατζής, σχετικά με την ανάγκη οριστικής επίλυσης των προβλημάτων νομιμοποίησης των λιμένων των νησιωτικών περιοχών.


Μετά και τη συνεργασία του με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, κ. Ζαμτράκη, ο Βουλευτής κατέθεσε σήμερα τη συγκεκριμένη Ερώτηση ζητώντας από τα συναρμόδια Υπουργεία να μεριμνήσουν και να προβούν άμεσα σε ρύθμιση τόσο του καθεστώτος νομιμοποίησης των λιμένων της Λέσβου, αλλά και των υπόλοιπων νησιωτικών περιοχών της χώρας, όσο και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα λιμενικά ταμεία και οι δήμοι από την επιβολή προστίμων.
Για το συγκεκριμένο θέμα, ο Βουλευτής κατέθεσε επίσης, Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Ακολουθεί αναλυτικά η ΕΡΩΤΗΣΗ του Βουλευτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
•           ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, κ. ΓΚΙΚΑ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ
•           ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
•           ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, κ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
•           ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΑΣΟΥΛΑ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη επίλυσης του προβλήματος νομιμοποίησης των λιμένων των νησιωτικών περιοχών

Όπως θα γνωρίζετε οι νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια σοβαρό πρόβλημα εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου επισκευής, συντήρησης και επέκτασης λιμένα, την ίδια στιγμή που λιμενικά ταμεία και δήμοι καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα πρόστιμα, εξαιτίας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τη νομιμοποίηση των λιμένων, ενώ συγχρόνως χάνονται ευρωπαϊκά κονδύλια που θα μπορούσαν να διατεθούν για πολύ σημαντικά έργα ανάπτυξης των νησιών μας.
Πιο συγκεκριμένα, στο νησί της Λέσβου έχουν διαμορφωθεί περίπου 53 λιμενικές εγκαταστάσεις, πολλές από τις οποίες αποτελούν συνέχεια αρχαίων λιμένων. Μετά την ψήφιση του Ν.2971/2001 (αρ.27), η Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου έκρινε πως όλα τα λιμάνια αυτά χρήζουν νομιμοποίησης. Κάτι όμως που πρακτικά συνεπάγεται πως κανένα έργο επισκευής και επέκτασης λιμένα δεν μπορεί να εκτελεστεί, εάν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησής του, η οποία απαιτεί αφενός την έγκριση δέκα τουλάχιστον φορέων του Δημοσίου και την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης με ακτομηχανική διερεύνηση, και αφετέρου πληρωμή της αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση και την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη νομιμοποίηση των έργων.
Επειδή λοιπόν,
-           Ο Ν.2971/2001 θέτει στην ίδια μοίρα όλα τα λιμάνια, χωρίς να εξαιρεί από τις διαδικασίες νομιμοποίησης ούτε τα αρχαία.
-           Η πληρωμή αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης είναι δυσανάλογη των εισπράξεων από τους λιμένες και τα λιμενικά ταμεία και οι δήμοι αδυνατούν να την καταβάλουν.
-           Η διαδικασία και το κόστος εκπόνησης όλων των απαραίτητων μελετών καθιστά ουσιαστικά απαγορευτική τη διαδικασία νομιμοποίησης.
-           Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων δε συναινούν στη νομιμοποίηση ανεξάρτητα αν ο χρόνος κατασκευής του λιμένα είναι προγενέστερος του χρόνου κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου και υπάρχουν σχετικές άδειες.
-           Τα περισσότερα λιμάνια κατασκευάστηκαν βάσει των ισχυουσών διατάξεων του χρόνου κατασκευής τους και διαθέτουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
-           Τα λιμάνια χρήζουν επισκευής που δεν είναι εφικτή, εάν δεν έχουν προηγουμένως νομιμοποιηθεί.
-           Η διαδικασία νομιμοποίησης θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ένταξη λιμενικών έργων στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2020.
-           Η διαδικασία νομιμοποίησης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα προκειμένου να βρεθεί φορέας διαχείρισης του λιμένα.
-           Οι τροποποιήσεις του Ν.2971/2001 (Βλ. Ν.4014/2011, Ν.4072/2012, Ν.4150/2013, Ν.4256/2014) αντιμετώπισαν κάποια ζητήματα αλλά δεν έλυσαν οριστικά και ουσιαστικά το πρόβλημα.
-           Τα λιμάνια για τα νησιά συνιστούν όχι μόνο τον κύριο τρόπο επικοινωνίας τους με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και το βασικό πυλώνα ανάπτυξής τους,
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

1.         Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να επιλύσουν άμεσα και οριστικά το πρόβλημα της νομιμοποίησης των λιμένων των νησιωτικών περιοχών;
2.         Με ποιον τρόπο προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να ρυθμίσουν το πρόβλημα επιβολής προστίμων προς τα λιμενικά ταμεία και τους δήμους, δηλαδή της επιβολής προστίμων από το κράτος προς άλλους κρατικούς ή αυτοδιοικητικούς φορείς, όπως είναι τα λιμενικά ταμεία και οι δήμοι δηλαδή;


Ημερομηνία                                                                                      

03/12/2014                                                                                          ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ