Προβλήματα με την επέκταση της ΔΕΥΑΛ σε όλη την Λέσβο

Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης ο Νέος Καλλικρατικός Δήμος Λέσβου, αποτελείται σήμερα από την συνένωση  των πέντε Δημοτικών Ενοτήτων, Μυτιλήνης. Θερμής. Μανταμάδου Ευεργέτουλα, Μήθυμνας.


Σύμφωνα με το Ν.4471/12 η ΔΕΥΑΛ θα πρέπει να επεκταθεί και στις άλλες οκτώ Δημοτικές Ενότητες.
 Θα πρέπει πλέον να διαχειριστεί  αστικές περιοχές, τουριστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές και κτηνοτροφικές περιοχές. Η συνολική έκταση του νέου Δήμου Λέσβου  φτάνει  τα 1636,00 τ. χιλ. και ο πληθυσμός 100.000 κάτοικοι  (απογραφή 2011).
Στον πρώην αστικό Δήμο Μυτιλήνης, (12,6 τ. χιλ. και 27.000 κάτοικοι) δραστηριοποιούνταν η πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Μυτιλήνης που μέσω από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, είχε καταφέρει να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής της πόλεως Μυτιλήνης, την οποία εξυπηρετούσε, υλοποιώντας έργα αντιπλημμυρικά, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και εκσυγχρονισμού  του συστήματος ύδρευσης.
          Τα έργα αυτά συνέβαλαν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής ,την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την εξασφάλιση ποσοτικά και ποιοτικά των απαραίτητων ποσοτήτων νερού  ύδρευσης, έκαναν μακρινή ανάμνηση τις πλημμυροπαθείς περιοχές της πόλης της Μυτιλήνης ..
          Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ με την δράση της τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.  
Η πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Μυτιλήνης διαχειρίζονταν συνολικά  25 δεξαμενές ύδρευσης, 20 αντλιοστάσια ύδρευσης, 600.000 μ. δικτύου ύδρευσης, ακαθάρτων  , ομβρίων, 17 αντλιοστάσια λυμάτων, και 2 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και εξυπηρετούσε τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Μυτιλήνης.
Στη Δ.Ε.Υ.Α. Μυτιλήνης το 2000 εργάζονταν 75 άτομα τακτικό προσωπικό και 2 περίπου άτομα ως εποχιακοί για την κάλυψη των αναγκών των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης.
Η  Δ.Ε.Υ.Α. Μυτιλήνης  συγχωνεύτηκε τον Ιούνιο του 2013   στα πλαίσια του προγράμματος Καλλικράτης και επέκτεινε την δραστηριότητά της στις Δ.Ε. Θερμής. Μανταμάδου Ευεργέτουλα, Μήθυμνας
Στη Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου  από το 2000 έως το 2014  λόγω ηλικίας  οδηγήθηκαν στην συνταξιοδότηση 15 υπάλληλοι της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Μυτιλήνης
 Με την νέα επέκταση της  Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου με την ολική επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε όλο το νησί , θα  κληθεί  να διαχειρισθεί ένα πολύ μεγαλύτερο όγκο υποδομών και συγκεκριμένα 105 δεξαμενές ύδρευσης, ,  400 αντλιοστάσια, και 20 εγκαταστάσεις  επεξεργασίας λυμάτων και ένα δίκτυο ύδρευσης –αποχέτευσης – ομβρίων υδάτων το οποίο ποτέ δεν έχει καταγραφεί..
Στη  Δ.Ε.Υ.Α.Λέσβου μετά την πρώτη επέκταση  παραχωρήθηκε ένας μόνο υδραυλικός από τον Δήμο Λέσβου , ούτε ένας υπάλληλος από τους πρώην Δήμους για την  καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων.
Σήμερα το σύνολο των εργαζομένων μετά την ολική επέκταση στην Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου ανέρχεται σε 49 υπαλλήλους (έναντι 75 κατά τον χρόνο 2000) τακτικό προσωπικό, 10 υπαλλήλους με πρόγραμμα ΟΑΕΔ(3+1).
Με τις πλέον συντηρητικές απόψεις ο ελάχιστος αριθμός απαιτουμένων εργαζομένων ώστε οριακά να καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες των δεκατριών πρώην Δήμων με τα παραπάνω γεωγραφικά- πληθυσμιακά στοιχεία και το μέγεθος των δικτύων και των εγκαταστάσεων είναι 110 εργαζόμενοι.
Σήμερα, η νέα Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου καλύπτει στοιχειωδώς τις υποχρεώσεις της για την σωστή λειτουργία και συντήρηση των δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης και των  ΕΕΛ Μυτιλήνης- Λουτρών -Μύθημνας σε συνδυασμό με την ζήτηση για επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Λέσβου  κυρίως λόγω της συνειδητής, φιλότιμης και αξιέπαινης προσπάθειας της πλειοψηφίας των εργαζομένων να καλύψουν στα πλαίσια του δυνατού τα κενά των συνταξιοδοτούμενων συναδέλφων τους.
Αν δεν επιτραπούν οι απαραίτητες προσλήψεις  του άμεσα αναγκαίου προσωπικού, οι προοπτικές ανάπτυξης της Επιχείρησης είναι δυσοίωνες μετά την προβλεπόμενη σύντομα συνταξιοδότηση και  άλλων υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένων και στελεχών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Πως είναι δυνατόν να υποστηρίζει κάποιος ότι στη ΔΕΥΑΛ με την αναλογία 1 εργαζόμενος για 1695 δημότες μπορεί να εξυπηρετηθεί το σύνολο του πληθυσμού.
Επισημαίνουμε ότι το αντικείμενο της επιχείρησης είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και επιβάλλει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με ετοιμότητα προς εργασία και επεμβάσεις σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου, όπως αποκαταστάσεις βλαβών υ-α, ΜΕΛ, αντλιοστασίων λυμάτων, Η/Μ. Εγκαταστάσεων, χλωρίωσης, για να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής υδροδότηση των οικισμών, η ποιότητα και καταλληλότητα του πόσιμου νερού, η επιβαλλόμενη κατά νόμο συχνότητα δειγματοληψιών για έλεγχο του νερού, υγειονομική προστασία πηγών-δεξαμενών και έλεγχος-εποπτεία για τη διαρκή και εύρυθμη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Λυμάτων των 400 αντλιοστασίων υ-α σε όλο το Δήμο Λέσβου.
Από τα στοιχεία που με πρωτοβουλία της ΔΕΥΑ Λέσβου συλλέχθηκαν και δόθηκαν σε μελετητή το 2012  για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης αναδείχθηκε το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ που επιφέρει η επέκταση της ΔΕΥΑΛ σε όλο το Δήμο Λέσβου. Η αδυναμία αυτή είχε εκφραστεί και διατυπωθεί (προφορικά, γραπτά με ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων με ΗΜΕΡΙΔΑ που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εργαζομένων)  για να αποφευχθεί ο κίνδυνος: α) της μη εξυπηρέτησης του συνόλου των δημοτών στις 12 δημοτικές ενότητες καθώς και  β) το κλείσιμο της επιχείρησης από αδυναμία καταβολής υποχρεώσεων αφού μόνο η δαπάνη της ΔΕΗ –ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ είναι 1.500.000 € !!!!!
Η αδυναμία διαχείρισης των ΔΕΥΑ μετά από την επέκτασης τους στα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων μεταβιβάστηκε και υποστηρίχθηκε από την Κυβέρνηση μέσω του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Αθανασίου και τροποποιήθηκε η μη υλοποιήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως η Λέσβος) διάταξη του Ν. 4071/2012 περί υποχρεωτικότητας  με το αριθμ. 256 ΦΕΚ/31-12-2012  και δόθηκε στις ΔΕΥΑ προθεσμία μέχρι το τέλος του 2014.
Μετά την πάροδο όμως των δύο χρόνων οι λόγοι (κυρίως η έλλειψη προσωπικού) για τους οποίους δόθηκε η προθεσμία υφίστανται ακόμα .
ΟΙ υποδομές που θα κληθεί να παραλάβει η ΔΕΥΑ Λέσβου είναι εγκαταλειμμένες και απαιτούνται άμεσες επεμβάσεις για να γίνουν λειτουργικές .Αυτό μόνο με τα τα έσοδα που εισπράττονται ή αυτά που δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμα από το Δήμο Λέσβου θα μπορέσουν να αποκατασταθούν.
Η αδυναμία κάποιων ΔΕΥΑ να επεκταθούν στο σύνολο της Διοικητικής Περιφέρειας των «Καλλικρατικών» Δήμων έχει αναγνωριστεί και από την ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΔΕΥΑ) και με το υπ΄αριθμ. 1662/3-12-2014 προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κο Ιωάννη Ιωαννίδη, ζητά να γίνει νομοθετική ρύθμιση που θα προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση για παράταση της προθεσμίας για την επέκταση των ΔΕΥΑ στο σύνολο της Διοικητικής Περιφέρειας των   «Καλλικρατικών» Δήμων μέχρι τέλη του 2016.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητάμε τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου να στηρίξουν την Δημοτική Επιχείρηση Λέσβου δίνοντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί η Επιχείρηση να είναι βιώσιμη και να αποδεχθεί  και να στηρίξει το αίτημα της ΕΔΕΥΑ για την παράταση της προθεσμίας έως τα τέλη του 2016.
Οι προτάσεις μας για την διαχείριση  του τομέα ύδρευσης –αποχέτευσης- ΜΕΛ είναι να δρομολογηθεί η  επέκταση σταδιακά λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
Προγραμματική Σύμβαση/ δημοτική ενότητα βάσει ανταποδοτικών για συντήρηση δικτύων και επισκευή βλαβών
Την άμεση έκδοση λογαριασμών για λογαριασμό του Δήμου όπου έχει γίνει καταμέτρηση και τους υπόλοιπους έναντι
Άμεση καταγραφή των υποδομών (δικτύων, αντλιοστασίων ….) καθώς και των προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα σ’ αυτές, ιεράρχηση των αναγκών ώστε να δημιουργηθεί η υποδομή για την τιμολογιακή πολιτική κάθε Δημοτικής Ενότητας (ανταποδοτική)
Άμεση εκπόνηση μελετών για
Συντήρηση και λειτουργία των ΜΕΛ Δήμου Λέσβου
Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τις ανάγκες ϋδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Λέσβου
Προμήθεια χημικού υλικού
Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Λέσβου.
Ενημέρωση –εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου που ασχολείται στην υ-α και ΜΕΛ
Καταγραφή-αποτίμηση της ΜΕΛ
Καταγραφή του συστήματος διαχείρισης πόσιμου νερού και ακαθάρτων του συστήματος επεξεργασίας πόσιμου νερού ανά δημοτική ενότητα
Αποτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του διανεμόμενου νερού/ δημοτική ενότητα
Καταγραφή αντλιοστασίων υ-α και προβλημάτων λειτουργίας αυτών
Καταγραφή αποθήκης υλικών Η/Μ.
Άμεση δημιουργία μητρώου περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.
Απόσπαση όλου του προσωπικού του Δήμου που ασχολούνταν με θέματα Ύδρευσης – Αποχέτευσης (εισπράξεις λογαριασμών, καταμετρήσεις, συντήρηση δικτύων).
Παραχώρηση όλων των μηχανημάτων (αυτοκίνητα, τσάπες, φορτηγά κ.λ.π.) που χρησιμοποιούνταν από το Δήμο για τις ανάγκες της συντήρησης των δικτύων.

Σε περίπτωση που η Δημοτική Αρχή αγνοήσει το αδιέξοδο της Επιχείρησης και να προβεί σε σταδιακή επέκταση των διοικητικών ορίων της Επιχείρησης, σας ενημερώνουμε ότι η Επιχείρηση λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος του «Καλλικράτη» και μη έχοντας εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της την οδηγείτε σε ΚΛΕΙΣΙΜΟ .


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΠΠΕΙΩΤΗΣ