Ευχαριστημένοι η ομάδα «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» από τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης

Δελτίο Τύπου των «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» σχετικά με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της ΔΕΗ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης.


Οι Φίλοι της Πράσινης Λέσβου δηλώνουν ικανοποιημένοι που έγινε αποδεκτή η πρότασή τους του 2005 (www.greenlesbos.com/news/location.htm) πως η αναβάθμιση της υπάρχουσας μονάδας ή η δημιουργία μιας νέας πιο αποδοτικής στην υπάρχουσα θέση στη Μυτιλήνη, είναι η βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση, στην περίπτωση που θα απαιτηθεί μια συμβατική μονάδα ορυκτών καυσίμων.

Κατά συνέπεια, με χαρά δεχόμαστε, πως ακυρώνεται η απειλή να κατασκευαστεί μια μονάδα στη Σαρακίνα (κοντά στον Ασπροπόταμο/Μανταμάδο) πολύ κοντά σε μια προστατευόμενη μικρή νησιωτική περιοχή Natura. Πάντως, μια συμβατική μονάδα παραγωγής μπορεί μόνο να αποτελέσει μια βραχυπρόθεσμη λύση για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί.


Η Καρολίνα Κρίστ, Αντιπρόεδρος των Φίλων της Πράσινης Λέσβου και κάτοικος Μολύβου δήλωσε, «Η καλύτερη λύση στις μακροπρόθεσμες ενεργειακές ανάγκες του νησιού μας είναι ένα μικτό σύστημα που θα εκμεταλλεύεται μικρής κλίμακας ανεμογεννήτριες, ηλιακά πάνελ, ενισχυμένη ενεργειακή απόδοση και άλλα πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα. Πιστεύουμε πως η Λέσβος θα έπρεπε να είναι αυτάρκης σε ενέργεια αλλά να μην χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή ενέργειας στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη ΔΕΗ να επενδύσουν σε πιο βιώσιμες ενεργειακές λύσεις με σκοπό να ικανοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες ενεργειακές ανάγκες του νησιού.»