Τοποθετήσεις του Γ.Σπιλάνη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου

Δελτίο Τύπου Συνδυασμού ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ για τις παρεμβάσεις Γ.Σπιλάνη στο Περιφερειακό Συμβούλιο


Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στη Μυτιλήνη στις 17 Δεκεμβρίου ο επικεφαλής της Παράταξης Γ. Σπιλάνης τοποθετήθηκε σε μια σειρά από θέματα. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις του αφορούσαν:

Α)  Τον Προϋπολογισμό 2015 που παρουσίασε η Περιφερειακή Αρχή στον οποίον μπορούν να ασκηθούν δύο επίπεδα κριτικής:

Το πρώτο αφορά στο συνολικό ύψος του. Αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές ότι είναι ιδιαίτερα περιορισμένος σε σύγκριση με εκείνον των προηγούμενων ετών και αντανακλά τη γενική κυβερνητική πολιτική που έχει περικόψει δραστικά τους προϋπολογισμούς όλων των φορέων και νομικών προσώπων μη επιτρέποντας όχι αναπτυξιακή πολιτική αλλά ούτε τη κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. Αυτό καταγράφεται και από το γεγονός ότι για μια δαπάνη που μεταφέρθηκε από τη κεντρική διοίκηση στη Περιφέρεια, όπως είναι η μεταφορά μαθητών, το ποσό που έχει προϋπολογιστεί είναι το μισό από αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Η περιφερειακή αρχή δεν έχει άμεση ευθύνη γι’αυτό, όμως έχει έμμεση δεδομένου ότι υποστηρίχθηκε για την εκλογή της από το μεγαλύτερο κόμμα της συγκυβέρνησης, τη ΝΔ που υλοποιεί αυτή τη πολιτική περικοπών. Το ερώτημα είναι που στήριζε η κα Καλογήρου τις υποσχέσεις που έδινε για επίλυση των προβλημάτων των νησιών και πώς θα τις υλοποιήσει τώρα;

- το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης αφορά την έλλειψη της οποιασδήποτε στρατηγικής στη κατανομή του προϋπολογισμού αυτού, ειδικά τώρα που περιλαμβάνει και τις δημόσιες επενδύσεις με την ενσωμάτωση του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Ομως το κείμενο του προϋπολογισμού δεν συνοδεύτηκεαπό εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής που να αποτυπώνει τη στρατηγική της αλλά από εισήγηση της υπηρεσίας και το μόνο που περιλαμβάνει είναι ένα κατεβατό από κωδικούς και αριθμούς που αφορούν κυρίως τη καθημερινή διαχείριση.

Σε ότι αφορά την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας, επισημάνθηκε από τον κ.Σπιλάνη ότι αποτελεί υποχρέωση της Περιφέρειας με βάση τον Καλλικράτη και αποτελεί το μπούσουλα της λειτουργίας της με βάση τους στόχους που θέτει και τους πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς που μπορεί να κινητοποιήσει για την υλοποίηση του από διαφορετικές εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές. Υπογράμμισε ότι ενώ θα περίμενε κανείς να έρθει τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε ότι αφορά τη διαδικασία σύνταξης με τη δημιουργία επιτροπής από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον καθορισμό των διαδικασιών διαβούλευσης με τους εταίρους, τον προσδιορισμό ημερομηνιών, ήρθε απλά στο τέλος του 4ου μήνα της θητείας της νέας Περιφερειακής Αρχής μια εισήγηση ότι ξεκινά τη διαδικασία η οποία θα πρέπει με βάση τον νόμο να έχει ολοκληρωθεί σε 5 μήνες, χρόνος εντελώς ανεπαρκής για ουσιαστική δουλειά για ένα εργαλείο δουλειάς και μπούσουλα λειτουργίας της Περιφέρειας.

Δυστυχώς όμως, όπως επισημάναμε ως Παράταξη από τη πρώτη στιγμή η Περιφερειάρχης δεν συνέστησε επιτροπή για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό ενώ , -στην σχετική επερώτηση μας, στην οποία δεν απάντησε η κα Περιφερειάρχης- αναφέραμε ότι η Περιφέρεια προχωρά  χωρίς στρατηγική και χωρίς να ενημερώνει το ΠΣ για μια σειρά από σημαντικά θέματα ενώ ταυτόχρονα χάνονται αναπτυξιακές ευκαιρίες και πρόσθετοι πόροι σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη. Ορισμένα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα είναι:

Η παρουσίαση για συζήτηση στο ΠΣ του νέου ΕΣΠΑ που βρίσκεται στο στάδιο της τελικής έγκρισης. Το ΕΣΠΑ περιλαμβάνει πολλά θέματα για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει στρατηγική της Περιφέρειας ώστε να είναι δυνατόν να απορροφηθούν οι πόροι και για τα θέματα αυτά δεν υπάρχει καμία προετοιμασία

Το εθνικό ΕΣΠΑ που έχει ήδη εγκριθεί προβλέπει τη δυνατότητα για εκπόνηση ειδικού προγράμματος για τα νησιά αξιοποιώντας τη νέα δυνατότητα που δίνει ο κανονισμός για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία.

Υπάρχουν προγράμματα της ΕΕ που τρέχουν και δεν αξιοποιούνται. Για παράδειγμα έχει προκηρυχθεί από τη ΓΔ Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας πρόγραμμα με τίτλο «Φύλακες της Θάλασσας» που συνδέει το μέλλον των αλιέων των νησιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάλειψης των ειδών λόγω υπεραλίευσης με τη Γαλάζια Ανάπτυξη χωρίς να υπάρξει κάποια κινητοποίηση προς τη κατεύθυνση αυτή.

Δεν προχωρούν οι διαδικασίες για δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας όπως άλλες Περιφέρειες στην υπόλοιπη Ελλάδα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η Περιφέρεια να απολέσει πόρους και δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Αλλά ακόμη και να έρθουν οι πόροι, η σωστή αξιοποίηση τους χρειάζεται στρατηγική που δεν υπάρχει. Εκτός αν η διανομή χρημάτων θεωρείται αναπτυξιακή στρατηγική.

Στο θέμα της Τουριστικής Προβολής 2015, επισημάνθηκε ότι η εισήγηση έχει δύο διακριτά και άνισα μεταξύ τους μέρη: το πρώτο που αναφέρεται αρκετά εμπεριστατωμένα  στη κατάσταση του τουρισμού της Περιφέρειας, στα προβλήματα και στις προτάσεις αντιμετώπισης τους και στο δεύτερο, που χωρίς να λαμβάνει υπόψη το πρώτο, αναφέρεται σε μια σειρά από δράσεις προβολής κλασσικού τύπου με προϋπολογισμό 150.000€.

Δύο παρατηρήσεις:

Οι 22 επιμέρους προτάσεις που ήρθαν για έγκριση με βάση τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνουν ούτε περιγραφή, ούτε ιεράρχηση, ούτε έστω ενδεικτικό προϋπολογισμό, Εδώ είμαστε βέβαιοι ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός δεν επαρκεί για την υλοποίηση ούτε μικρού μέρους των προτάσεων αυτών

Η δεύτερη παρατήρηση είναι η ίδια που ο Γ.Σπιλάνης είχε κάνει κατά τη συζήτηση που οργανώθηκε πριν μερικές ημέρες με τους φορείς τουρισμού της Λέσβου υπό τη προεδρεία του αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Ενώ αναγνωρίστηκε ότι υπάρχει πρόβλημα σε ότι αφορά το τουριστικό προϊόν που προσφέρει η Περιφέρεια και καταγράφηκε ότι το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα το καλύτερο μέσο προώθησης, η Περιφέρεια συνεχίζει δράσεις  με βάση τις παλιές πρακτικές της μονόπλευρης συμμετοχής στις εκθέσεις.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι,  τα ελάχιστα χρήματα που υπάρχουν τα διαθέτουμε και πάλι χωρίς να διορθώνουμε τα κακώς κείμενα.

Στο θέμα της στελέχωσης της «Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου» ο Γ.Σπιλάνης επεσήμανε όπως και στο 1ο ΠΣ ότι ως Παράταξη θεωρούμε ότι αποτελεί λάθος η Περιφέρεια να δημιουργεί δομές παράλληλες με άλλες που υφίστανται από άλλους φορείς και γενικότερα να εμπλέκεται σε κοινωνικές δράσεις για τις οποίες η Τοπική Αυτοδιοίκηση που βρίσκεται κοντύτερα στους πολίτες σε όλα τα νησιά όπου η Περιφέρεια δεν έχει καν παρουσία ενώ ταυτόχρονα έχει εκ του νόμου τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που μπορεί να εκτελέσει πιο αποτελεσματικά. 
Επαναλαμβάνουμε ότι η Περιφέρεια δεν πρέπει να προσπαθεί να εμπλακεί σε όλα τα θέματα απλά για να φαίνεται ότι παράγει έργο, αλλά μόνο σε όσα μπορεί να είναι αποτελεσματική.

Στο θέμα της «δημιουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στη Λήμνο» ο Γ.Σπιλάνης επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα θέμα που άπτεται της ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου. Ανεξάρτητα αν ο νόμος επιτρέπει η όχι τη σύσταση του οργάνου αυτού στη Λήμνο υπογράμμισε ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί σε κάθε νησί αφού, όταν υπάρχουν θέματα φυσικών καταστροφών ή άλλα σχετικά προβλήματα όπου είναι απαραίτητη η άμεση κινητοποίηση ανθρώπων και πόρων σε τοπικό επίπεδο, δεν είναι ευχερής η μετακίνηση από ένα νησί σε ένα άλλο. Αν δεν το επιτρέπει ο νόμος θα πρέπει να υπάρξουν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για να αλλάξει ο νόμος ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των νησιών.

Τέλος συμφώνησε με τις άλλες παρατάξεις της ελάσσονος αντιπολίτευσης όπως το θέμα του σκανδάλου της Συνεταιριστικής Τράπεζας από το οποίο ζημιώθηκαν όχι μόνο οι συμπολίτες μας αλλά και η ίδια η Περιφέρεια λόγω των μερίδων που είχε αγοράσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ως ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ είμαστε υποχρεωμένοι επαναλάβουμε αυτό που έχουμε πει από τη πρώτη συνεδρίαση του ΠΣ. Δεν η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει σχέδιο δράσης για τη Περιφέρεια και αυτό αποτυπώνεται σε κάθε της πράξη, σε κάθε θέμα που έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κινείται με βάση τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο και τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων χωρίς να μπορεί να βάλει το δικό της στίγμα. Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι η κα Περιφερειάρχης δεν παρεμβαίνει στις συζητήσεις αφήνοντας πολλά ουσιαστικά ερωτήματα που θέτουν όλες οι παρατάξεις αναπάντητα.

Γ.ΣΠΙΛΑΝΗΣ

Επικεφαλής της Παράταξης ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ