5.500.000 € στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης για προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού

Από το γραφείο τύπου του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, ανακοινώνεται ότι


το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ενέκρινε την τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2014 (ΠΔΕ 2014), με αύξηση των ορίων πιστώσεων σε έργα υποδομών υγείας για το έτος 2014.

Στην εν λόγω τροποποίηση συμπεριελήφθη ύστερα από αίτημα του κ. Αθανασίου και ο προϋπολογισμός του έργου: «Αναδιαρρυθμίσεις – επεκτάσεις και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ΄΄Βοστάνειο΄΄», ο οποίος αυξήθηκε κατά 2.000.000 € για το 2014 δηλαδή από 3.500.000 € αυξήθηκε σε 5.500.000 €.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την εύρυθμη απορρόφηση των πιστώσεων για το συγκεκριμένο έργο του νοσοκομείου Μυτιλήνης και για το πρώτο τρίμηνο του 2015, την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και την έγκαιρη περάτωση του έργου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκφράζει την ικανοποίησή του για την υλοποίηση του αιτήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.