4 νέα μικρά και ευέλικτα πυροσβεστικά οχήματα τύπου Mitsubishi L200 Club Cab 4X4 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης

Παρελήφθησαν χθες 09-12-2014 και θα τεθούν άμεσα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων αρμοδιότητας της, τέσσερα
(04) νέα μικρά και ευέλικτα πυροσβεστικά οχήματα τύπου Mitsubishi L200 Club Cab 4X4 με πολλαπλές  δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου που τους επιτρέπει να επιχειρούν σε εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές χάρη στο σύστημα τετρακίνησης Easy Select.

Τα εν λόγω οχήματα είναι εξοπλισμένα με: δεξαμενή νερού 500lt, αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα με αυλό εκτόξευσης νερού


Στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος ‘’Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ (ΕΠΠΕΡΑΑ) πέντε (05) πυροσβεστικά οχήματα ιδίου τύπου τοποθετούνται αντίστοιχα και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χίου & Σάμου δικαιοδοσίας μας, ενώ αναμένεται ακόμη η σταδιακή παράδοση στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μέχρι τον Ιούνιο του 2015, έντεκα (11) πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ύψους 3.000.000 € περίπου.