ΕΣΠΑ 2014-2020: Δείτε τα νέα περιφερειακά και τομεακά προγράμματα

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε γνωστό τηλεοπτικό κανάλι ο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ανακοίνωσε κάποια βασικά στοιχεία για το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


Πιο αναλυτικά τόνισε ότι:

«Ολόκληρο το ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι κοινοτική συνδρομή 20,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είναι χωρισμένα σε περιφερειακά και τομεακά προγράμματα. Σε ένα από αυτά τα τομεακά προγράμματα είναι και το δικό μας πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης, που έχει δεσμεύσει πόρους τουλάχιστον 25% και τα υπόλοιπα είναι τα περιφερειακά και διάφορα άλλα τομεακά.

Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε πάρει εμπροσθοβαρείς δράσεις. Έχουμε διαπραγματευτεί και μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε δράσεις νωρίτερα από τη νέα προγραμματική περίοδο. Παράλληλα όμως ολοκληρώσαμε τη διαδικασία της κατάθεσης των προγραμμάτων και εκτιμώ ότι, αν δεν καθυστερήσει η Επιτροπή μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου, θα μας έχουν δώσει οριστικά την έγκριση και θα προχωρήσουμε στα νέα προγράμματα, περιφερειακά και τομεακά.

Έχουν γίνει όλα στο χρόνο τους και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ώστε να υλοποιήσουμε δράσεις με προστιθέμενη αξία που θα έχουν μέσα την καινοτομία.»

Τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων για τις επιδοτήσεις των ΜμΕ:
50 εκ € για υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

Επιχορήγηση 50% της επένδυσης για εξωστρεφείς δράσεις ποιοτικού εκσυγχρονισμού με προϋπολογισμό 20.000 – 200.000 €.

Δυνατότητα προκαταβολής <40>25 – 80% με ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων.

Στρατηγικοί τομείς δράσεων:
Αγροδιατροφικός Τομέας
Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
Περιβαλλοντική Βιομηχανία
Υπηρεσίες Υγείας/Φάρμακα
Παραγωγή Εξοικονόμηση Ενέργειας
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υλικά – Κατασκευές
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

50 εκ. € για νεοφυείς επιχειρήσεις (startup companies)

Επιδότηση 100% για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και θέσεων απασχόλησης, με προϋπολογισμό <40 .000="" o:p="">

Βασική προϋπόθεση: κάρτα ανεργίας

Επιλέξιμες δαπάνες:

Δαπάνη ενοικίων
Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
Ασφαλιστικές εισφορές
Δαπάνη συμβουλευτικής παρακολούθησης
Δαπάνη για την πρόσληψη υπαλλήλου

Σε τελικό στάδιο σχεδιασμού:

25 εκατ. € για στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων (ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση – συμβουλευτική) σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους : κλαδικούς φορείς, Επιμελητήρια, κλπ.


Πηγη: http://www.neolaia.gr/