150.000€ στην Λήμνο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών, ύψους 150.000 ευρώ, εξασφάλισε ο Δήμος Λήμνου, στο πλαίσιο του
«Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» και έπειτα από παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπου Αθανασίου.


Αναφερόμενος στην εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Λήμνου κ. Δημήτρης Μαρινάκης προέβη στην εξής δήλωση: «Ο Δήμος Λήμνου ευχαριστεί τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπο Αθανασίου που με την καθοριστικής σημασίας παρέμβασή του επέτρεψε την εξασφάλιση του κονδυλίου αυτού, καθώς και τον υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, για την επιμέρους αποδοχή του αιτήματός μας. Η οικονομική αυτή ενίσχυση μας δίνει τη δυνατότητα να επιλύσουμε μερικώς τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Λήμνου, λόγω των φυσικών καταστροφών».
 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ,κ .Χαράλαμπος Αθανασίου θέλει να ευχαριστήσει τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Ντινόπουλο για τη χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ προς το Δήμο Λήμνου , στο πλαίσιο του «Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας»

"Είναι μία ουσιαστική ενίσχυση , που δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να επιλύσει με επιτυχία τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Λήμνου λόγω των φυσικών καταστροφών."