Αναρτήθηκαν οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία-διετής παράταση»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει
τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου, που κατέθεσαν δήλωση εφαρμογής για το έτος 2012 στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία-διετής παράταση», ότι χθες Τετάρτη 10-12-2014 αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους και τους απορριπτόμενους– δεσμευμένους.

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 364 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 712.688,64 ευρώ και 25 απορριπτόμενους με τους λόγους απόρριψης αναλυτικά. Επίσης οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  της Καλλονής και του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, μπορούν οι υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 17-12-2014. Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.