10 τροπολογίες για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Πλημμυρίδα τροπολογιών από το υπουργείο Οικονομικών για νοικοκυριά επιχειρήσεις με στόχο να κλείσουν την τελευταία στιγμή εκκρεμότητες οι οποίες είναι γνωστές εδώ και μήνες. 


Συνολικά κατατέθηκαν 10 τροπολογίες που ρυθμίζουν φορολογικά θέματα που ξεκινούν από το ΕΝΦΙΑ το ΦΠΑ τον φόρο εισοδήματος τον «επαγγελματία επενδυτή» τα αυτοκίνητα αλλά και την φορολόγηση των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

1. Ο φόρος υπεραξίας ακινήτων αναβάλλεται για τα επόμενα δύο έτη, δηλαδή έως το τέλος του 2016. Με την τροπολογία, από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και έως το τέλος του 2016, κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων ο πωλητής δεν θα οφείλει φόρο 15% επί της υπεραξίας που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης του ακινήτου.

2. Αποσύρονται οι διατάξεις για τον λεγόμενο «επαγγελματία-επενδυτή», πράγμα που δίνει ώθηση στις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Έτσι η υπεραξία για όλους τους επενδυτές θα φορολογείται με συντελεστή 15% (αντί για έως 33% που ίσχυε για όσους έκαναν από ένα όριο συναλλαγών και πάνω). Οι διατάξεις για το χαρακτηρισμό ενός επενδυτή ως επαγγελματία που οδηγούσαν στη φορολόγηση της υπεραξίας με συντελεστή 26% ή 33% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του είχαν ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών πλέον καταργούνται.

3. Η παράταση έως τις 20 Δεκεμβρίου του 2015 του μέτρου της απόσυρσης για ΙΧ που κυκλοφόρησαν πριν τις 31.12.2001. Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης έκανε αποδεκτό αίτημα φορέων της αγοράς αυτοκινήτου. Αξίζει αν σημειωθεί, ότι η απόσυρση αφορά ΙΧ, με το όφελος για τον αγοραστή καινούργιου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση παλαιού να φτάνει ακόμα και στην πλήρη απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης. (Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων προσφέρουν πλήρη απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για ΙΧ μικρού κυβισμού (έως 900 κυβικά) αλλά και εκπτώσεις στα τέλη ταξινόμησης που φτάνουν έως και το 50% για αυτοκίνητα 1.801-2.000 κυβικών εκατοστών).

4. Δεν θα καταβάλλει ΦΠΑ ο κατασκευαστής για απούλητα ακίνητα. Ο Νόμος προβλέπει ότι ο κατασκευαστής οφείλει να καταβάλλει ΦΠΑ στο ακίνητο σαν να ήταν πουλημένο, τώρα αυτό καταργείται.

5. Παρατείνεται η παραγραφή υποθέσεων φορολογικού ελέγχου έως και το τέλος του 2015. Αφορούν υποθέσεις στις οποίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντολές ελέγχου έως και τις 31/12/2014.

6. Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας μετοχών και οι τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά και έχουν αποκτηθεί μετά την 1-1-2009 (μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν οι τίτλοι που διαπραγματεύονταν σε χρηματιστηριακή αγορά).

7. Οι ζημιές από την μεταβίβαση παραγώγων τίτλων θα μπορεί να συμψηφίζεται εντός πενταετίας με κέρδη από οποιαδήποτε μορφής τίτλων.

8. Αλλαγές που έγιναν στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων και υπάρχουν την 1/1/2015 θα πρέπει να δηλωθούν έως τις 31 Μαρτίου 2015. Οι μεταβολές που γίνονται στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων από την 1/1/2015 και μετά θα πρέπει να δηλώνονται εντός τριάντα ημερών στο Ε9.

9. Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία και τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων τους για τη χρήση 2013 θεωρείται ως απογραφή έναρξης το 10% των αγορών της χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014.

10. Με άλλη τροπολογία ξεκαθαρίζεται ότι δεν χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης από ΦΠΑ επενδυτικά αγαθά επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν τεθεί σε χρήση.


Πηγη http://www.enikonomia.gr/