Ετήσια Τακτική Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου θα πραγματοποιήσει στις  18 Νοεμβρίου 2014 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9:00 π.μ. στη Μυτιλήνη, στην κεντρική αίθουσα του  Δημοτικού Θεάτρου, την 19η  Ετήσια Τακτική Εκλογο-Απολογιστική  Γενική  Συνέλευσή του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου.


Θεωρώντας ότι η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο  για τη λήψη αποφάσεων του Συλλόγου μας ,είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εργαζομένων προκειμένου μέσα από ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο να καταγραφούν οι θέσεις, προτάσεις, απόψεις για τα προβλήματα του χώρου μας. .

      Στην Γενική μας  Συνέλευση θα παρευρίσκεται ο Πρόεδρος  της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ κ. Θέμις Μπαλασόπουλος.

      Καλούμε  όλα τα μέλη μας (μονίμους, αορίστου χρόνου, εργαζόμενους σε ΝΠΔΔ,  ΚΕΠ, συμβασιούχους, Βοήθεια στο Σπίτι κτλ) την συγκεκριμένη ημέρα  να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Εκλογο-Απολογιστική  Γενική  Συνέλευσή του Συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου.