Επιστολή της Αντιδημάρχου Νέας Γενιάς Λέσβου για το θέμα του αποκλεισμού νέων ανέργων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς & Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Αθηνά Ιωσηφέλλη, έστειλε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση, την παρακάτω επιστολή με θέμα: Αποκλεισμός  νέων ανέργων από τις προσλήψεις στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.ΘΕΜΑ : Αποκλεισμός νέων ανέργων από τις προσλήψεις στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

Κύριε Υπουργέ,
Με αυτή την επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για το ζήτημα του αποκλεισμού των νέων σε ηλικία ανέργων στις προσλήψεις στην κοινωφελή εργασία, το οποίο τέθηκε από μεγάλη μερίδα των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Παρόλο που οι θέσεις εργασίας που θα προκηρυχθούν είναι μικρής διάρκειας και ολιγάριθμες σε σχέση με τους ανέργους της Λέσβου, είναι σημαντικό να δοθεί έστω και μια μικρή προοπτική παραμονής των νέων στον τόπο τους. Θεωρώ πως είναι αναγκαίο να υπάρξει πρόβλεψη για κάλυψη θέσεων σε αντίστοιχες προκηρύξεις ώστε να έχουν κίνητρο να παραμείνουν και να εργαστούν εδώ και όχι να μεταναστεύσουν αναζητώντας εργασία. Φυσικά, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και το γεγονός ότι παρά το νεαρό της ηλικίας πολλοί εξ αυτών στηρίζουν έμπρακτα τις οικογένειές τους. Επιπλέον, η συνταγματική επιταγή της νησιωτικότητας δεν πρέπει να έχει μόνο τυπική αλλά ουσιαστική εφαρμογή μέσα από τη στήριξη της νεολαίας των ακριτικών νησιών μας.
Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τους νέους σε ηλικία ανέργους και ειδικότερα των νησιωτικών περιοχών, πέρα από τα μικρής διάρκειας προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.
Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες σχετικά με το θέμα,


Με εκτίμηση,Ιωσηφέλλη Αθηνά
Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Νέας Γενιάς

και Εξυπηρέτησης του Πολίτη