ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας στο Βοστάνειο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ζητά ο Βουλευτής Παύλος Βογιατζής

Ερώτηση με την οποία ζητά την επίσπευση των διαδικασιών για την ίδρυση ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας στο Βοστάνειο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης κατέθεσε σήμερα ο Βουλευτής, Παύλος Βογιατζής, προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Μάκη Βορίδη.


Ο Βουλευτής κατέθεσε επίσης τρεις Αναφορές προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Λοβέρδο, για τα σχολεία Κάσπακα – Θάνους και Παναγιάς Λήμνου, καθώς και για το Δημοτικό Σχολείο Παπάδου Λέσβου.

Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση του Βουλευτή, η οποία βασίστηκε σε σχετικό υπόμνημα που έλαβε από την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικής ΕΠΑΣ Υπουργείου Υγείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
•           ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ,
κ. ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ

ΘΕΜΑ: ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών Υπουργείου Υγείας

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας λειτουργούν 48 ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές Σχολές)  Βοηθών Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν.3475/06 και Ν. 566/85). Οι Σχολές αυτές προετοιμάζουν άρτια εκπαιδευμένους Βοηθούς Νοσηλευτές (διετούς φοίτησης), οι οποίοι επί σειρά ετών   στελεχώνουν  όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Μία από αυτές τις Σχολές βρίσκεται στο Βοστάνειο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης με ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση σπουδαστών.
      Με το Ν.4186/13 καταργήθηκαν οι  ΕΠΑ.Σ. όλων των υπουργείων.
       Με το άρθρο 17 παράγραφος 6 του ίδιου νόμου, προβλέπεται η ίδρυση ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών από το Υπουργείο Υγείας.
      Πράγματι, η ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στον τομέα της φροντίδας και της περίθαλψης ασθενών και διαθέτει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, ώστε να περιλαμβάνεται σε ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας για τους εξής λόγους:
1.         Είναι επαγγελματικά θεσμοθετημένη ειδικότητα που συνεχώς εδώ και 40 χρόνια παρέχεται από την τεχνική εκπαίδευση.
2.         Έχει άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας με διαρκή απορρόφηση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εφόσον οι κενές οργανικές θέσεις των βοηθών νοσηλευτών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε περισσότερες από 30.000.
3.         Βρίσκονται και λειτουργούν στον φυσικό τους χώρο που είναι τα νοσοκομεία, υπάρχει δηλαδή άμεση διασύνδεση μεταξύ του θεωρητικού και πρακτικού αντικειμένου διδασκαλίας στον κλινικό χώρο του νοσοκομείου διαθέτοντας και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.
4.         Δεν επιβαρύνουν στο ελάχιστο τον κρατικό προϋπολογισμό γιατί εκτός από το μόνιμο προσωπικό υπάρχει δυνατότητα διδασκαλικής επικουρίας από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου χωρίς επιπλέον κόστος.
5.         Σε όλα το ιδρύματα της χώρας οι Βοηθοί Νοσηλευτές αποτελούν τον κύριο μοχλό λειτουργίας τους και  σύμφωνα με σχετική έρευνα αποτελούν το 70% του συνολικού νοσηλευτικού προσωπικού.
6.         Αποτελεί μία από τις πρώτες σε ζήτηση ειδικότητα στα αντίστοιχα δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εργασίας.
7.         Η ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτή των ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας λειτουργεί υπό την παραχώρηση  των  δικών μας εργαστηρίων.
        Επιπλέον σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικής (Π.ΕΝ.Ε.Ν.) σχετικά με το άρθρο 71 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας – βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Υγείας», το οποίο ακόμα δεν έχει εισέλθει σε Δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να ιδρυθούν όσο γίνεται περισσότερα ΙΕΚ όπου λειτουργούν ΕΠΑ.Σ. τα κυριότερα επιχειρήματα είναι:
•           Η απορρόφηση των αποφοίτων από τις σχολές του Υπουργείου Υγείας ανέρχεται στο  80% από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
•           Δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό διότι υπάρχει μόνιμο, εξειδικευμένο, εκπαιδευτικό προσωπικό, άριστη υλικοτεχνική υποδομή που δεν διαθέτουν τα άλλα Υπουργεία (Εργασίας, Παιδείας) που έχουν αντίστοιχη ειδικότητα.
•           Η πλειονότητα των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. ανήκει στις ιδιαίτερα ασθενέστερες οικονομικά τάξεις και δεν θα έχουν την δυνατότητα να φοιτήσουν σε αντίστοιχα ιδιωτικά ΙΕΚ.
Ο  Υπουργός Υγείας αποφάσισε να ιδρυθούν δύο δημόσια ΙΕΚ ένα σε Αθήνα (ΕΠΑ.Σ. του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός») και ένα σε Θεσσαλονίκη (ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»).

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι σεβόμενοι τη ρήτρα της νησιωτικότητας η Σχολή του Νοσοκομείου Μυτιλήνης θα πρέπει να ενδυναμωθεί και στη θέση της να ιδρυθεί άμεσα ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το Ν.4186/2013,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1.Πότε αναμένεται η ίδρυση του ΙΕΚ από το Υπουργείο Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης;

Ημερομηνία                                                                                      
11/11/2014     

ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ