Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Νήσου Λέσβου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Νήσου Λέσβου (Σ.Ε.ΠΥ.Ν.Λ.) προσκαλεί, σύμφωνα με το καταστατικό του, τα μέλη του, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:30 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Μυτιλήνη, στην περιοχή Καρά Τεπέ.
                                                                                             
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
- Οικονομικός απολογισμός
- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
- Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
- Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.
- Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.       

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.                                                                                                             

Η υποβολή υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα γίνεται δεκτή με έγγραφη δήλωση μέχρι και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014.

Για την υποβολή υποψηφιότητας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον  Γ. Γραμματέα του Σωματείου κ. Χαράλαμπο Πετρέλλη στο ΤΗΛ.:2252033321.    

Για το Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος                   Ο Γ. Γραμματέας Ευστράτιος Μιχαλέλης

Χαράλαμπος Πετρέλλης