Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Σας κάνουμε γνωστό πως η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 για το Διοικητικό Συμβούλιο και ώρα 10:00 για την Εκτελεστική Επιτροπή, τα θέματα παραμένουν τα ίδια όπως αναφέρονται στα υπ’αρίθμ.:592/05-11-2014 (για Διοικητικό Συμβούλιο) και 593/05-11-2014 (για Εκτελεστική Επιτροπή) έγγραφα που σας έχουν κοινοποιηθεί.

Λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου

Γαληνός Σπυρίδων

Δήμαρχος Λέσβου