«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» από το ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» και συγκεκριμένα μέσω της Δράσης 4 «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις Τοπικές Κοινωνίες», διοργανώνει Ειδικό Θεματικό Πρόγραμμα με θέμα την «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων».


Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην πόλη της Μυτιλήνης από 04 έως 08 Δεκεμβρίου 2014.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών λειτουργών, στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έτσι, μέσα από τις θεωρητικές παρουσιάσεις, τις συζητήσεις και τις εφαρμοσμένες ασκήσεις θα συνδυαστούν από τη μια οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και οι δράσεις που προωθούνται σήμερα στο σχολείο, και από την άλλη η πάγια κοινωνική ανάγκη εξοικείωσης των μαθητών με  τα φυσικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του νησιού, τα πολιτισμικά τοπία της περιοχής τους και την τοπική ιστορία.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και σε στελέχη των διευθύνσεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φύση του θέματος είναι όμως τέτοια που κάλλιστα μπορεί να το παρακολουθήσει και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στον συνδυασμό θεωρητικών συζητήσεων και εργαστηρίων εφαρμογής που εστιάζουν σε θέματα όπως:

- τις βασικές αρχές και τα εργαλεία των μη τυπικών μορφών μάθησης,
- τη σχέση του σχολείου με τους πολιτιστικούς πόρους,
- τις βασικές αρχές και τα εργαλεία πρόσληψης, αναγνώρισης και διαχείρισης του πολιτισμικού τοπίου και του υλικού πολιτισμού,
- τη δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον εμπλουτισμό της σχολικής εμπειρίας,
- την υπέρβαση των στεγανών και των οριοθετήσεων ανάμεσα στα διαφορετικά γνωστικά πεδία
- την προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν πρότυπες περιηγήσεις στη Λέσβο, με στόχο την πειραματική υλοποίηση δράσεων που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πληροφορίες, ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε στο σύνδεσμο http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=151

Εισηγητές:

Αναστασία Χουρμουζιάδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου
Δέσποινα Καταπότη, Λέκτορας του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου
Δημήτρης Σφακιανάκης, Υπ. Διδάκτορας του  τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Παν. Κρήτης
Ελένη Σίγουρα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου

Επικοινωνία –Πληροφορίες

Αναστασία Χουρμουζιάδη, Λέκτορας Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας
Τηλ: 2251036652/6943297141 e-mail: nassiah@aegean.gr
Σαραγάς Γιώργος, Τοπικός συνεργάτης Δράσης 4, Τηλ: 22510 36775 (10.00 πμ - 14.00 μμ)