Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών στην ύδρευση και τον Βιολογικό σε χωριά της Λέσβου

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές για την απευθείας ανάθεση των εργασιών:


«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΕΡΑΣ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού 20.000€
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», Προϋπολογισμού 20.000€
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ» ,Προϋπολογισμού 20.000€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν τα τεύχη των μελετών καθώς και πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) και από το Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (υπάλληλο κ. Κ. Αραμπατζή, Β. Ταμβακέλλη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι  05-11-2014. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής), τηλ: 2251350558.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Δημάρχου, Παλαιό Δημαρχείο, Μυτιλήνη,  ΤΚ 81100.

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές για την απευθείας ανάθεση των εργασιών:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.Λ.) ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού 20.000€
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.Λ.)  ΚΑΛΛΟΝΗΣ», Προϋπολογισμού 20.000€
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.Λ.) ΕΡΕΣΟΥ», Προϋπολογισμού 20.000€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν τα τεύχη των μελετών καθώς και πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) και από το Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (υπάλληλο κ. Κ. Αραμπατζή, Β. Ταμβακέλλη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι  05-11-2014. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής), τηλ: 2251350558.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Δημάρχου, Παλαιό Δημαρχείο, Μυτιλήνη,  ΤΚ 81100.