Ομάδες Γονέων και Ομάδες Εφήβων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στον δήμο Λέσβου

Από τον  Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου»,  ανακοινώνεται ότι:


Στα πλαίσια των Προγραμμάτων Πρωτογενούς Πρόληψης που αφορούν στην κοινότητα, θα πραγματοποιηθούν και φέτος Ομάδες Γονέων και Ομάδες Εφήβων, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, από τον Οργανισμό μας.

 Σκοπός των Ομάδων, τόσο των Γονέων, όσο και των Εφήβων, είναι η ευαισθητοποίηση και η απόκτηση δεξιοτήτων, για πιο λειτουργικές και ουσιαστικές σχέσεις, που δίνουν «νόημα ζωής». Ιδιαίτερα δε για τους εφήβους, διαφαίνεται να  είναι σημαντική,  η ευαισθητοποίησή τους στην ανεύρεση λειτουργικότερων  τρόπων  χειρισμού  καταστάσεων  και  επιλογών  στη  ζωή  τους. Στην εποχή μας, της μεγάλης Κρίσης Ιδεών και Αρχών, η συμμετοχή τόσο των γονέων όσο και των εφήβων στις ομάδες μας, είναι ένα ουσιαστικό βήμα κατά της σύγχυσης και του στρες, που η κρίση αυτή δημιουργεί. 


 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα έφηβα παιδιά τους στις αντίστοιχες ομάδες, παρακαλούνται να το δηλώσουν στα τηλέφωνα του Οργανισμού μας: 22510-45333 & 22510-45202, εσωτ. 3, έως και τέλος  Νοεμβρίου.