Συνάντηση Παύλου Βογιατζή με τον Υπ. Αγ. Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα τα προβλήματα που απασχολούν αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Καρασμάνη, είχε σήμερα ο Βουλευτής, Παύλος Βογιατζής.


Στην προγραμματισμένη  συνάντηση είχαν προσκληθεί από το Βουλευτή και παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιώργος Βογιατζής, καθώς και εκπρόσωποι αγροτών και αλιέων Λέσβου. Παρών ήταν και ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Θέμα της συνάντησης ήταν μείζονα προβλήματα που απασχολούν αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς όλων των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, στη σημερινή συνάντηση τέθηκαν τα θέματα του καταρροϊκού πυρετού, των βοσκοτόπων, του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας και του Εργαστηρίου Ελαιολάδου στη Λέσβο, η αναγκαιότητα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ, καθώς και προβλήματα στελέχωσης των Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στον καταρροϊκό πυρετό ζητήθηκε να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους τόσο για τα σφαγιασθέντα όσο και για τα θανόντα ζώα. Ως προς αυτό το αίτημα, ο Υπουργός απάντησε ότι υπάρχει διαθέσιμο 1.500.000€, το οποίο πρόκειται να διατεθεί στους κτηνοτρόφους αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Επίσης, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα εξαιτίας ασυμφωνίας δηλωθέντων και υπαρχόντων ζώων μετά την προσβολή του καταρροϊκού πυρετού, συζητήθηκε εκτενώς ένα σύστημα που εφαρμόζεται ήδη από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με το οποίο συμφώνησε και ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αποκλείσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Όσον αφορά στις βοσκήσιμες γαίες, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι το 2015 υπολογίζεται ότι από 1.700.000 εκτάρια θα εγκριθούν 2.500.000 εκτάρια, κάτι που σημαίνει ότι δε θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα με τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων, και το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκομένων. Ας σημειωθεί εδώ, πως στη σημερινή συνάντηση τόσο ο Βουλευτής, κ. Βογιατζής, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Αδαμίδης, αλλά και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Βογιατζής επισήμαναν πως για το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός της κοινοτικής οδηγίας και της ρήτρας της νησιωτικότητας, ώστε τα νησιά και μάλιστα εκείνα, όπως αυτά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα οποία ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την πρώτιστη πηγή οικονομικής δραστηριότητας, να εξαιρεθούν ή τουλάχιστο να ενταχθούν με ευνοϊκότερους όρους στις διαδικασίες επιλεξιμότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το λόγο αυτό άλλωστε, συζητήθηκε επίσης, η πιθανότητα επανελέγχου των ποσοστών επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων, θέμα για το οποίο ο Αντιπρόεδρος, κ. Μπαμπασίδης δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν επιτόπιοι επανέλεγχοι εφόσον ζητηθούν.
Για το Σταθμό Γεωργικής Έρευνας ζητήθηκε εκ νέου η στελέχωσή του, προκειμένου να αξιοποιηθεί ο άρτιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός που υπάρχει και που έχει αποκτηθεί τόσο με χρήματα της Ε.Ε., όσο και με δαπάνες της πρώην Νομαρχίας Λέσβου. Το ίδιο ζητήθηκε και για το Εργαστήριο Ελαιολάδου, το οποίο ο Βουλευτής έχει επισημάνει και στο παρελθόν πως θα μπορούσε σταδιακά να συμπεριλάβει και προϊόντα από τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας, και συνεπώς να αναδειχθεί σε σημαντικό φορέα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει τα ζητήματα αυτά άμεσα και ανεξάρτητα από την εφαρμογή του πρότυπου αγροκτήματος.

Για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ, την οποία έχει από καιρό εισηγηθεί ο Βουλευτής τόσο με επιστολές του όσο και με κοινή Ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα ποσό στον κρατικό προϋπολογισμό που αφορά αποκλειστικά σε αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για ζωονόσους, ακαρπία ελιάς κ.α. που μέχρι τώρα δεν προβλέπονταν από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ενώ έχει ζητηθεί ήδη και ένα ποσό 200.000.000€ περίπου από την Ε..Ε. για να ενισχυθεί η εθνική συμμετοχή.

Όσον αφορά στις ανάγκες προσωπικού των Υπηρεσιών Κτηνιατρικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει άμεση στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με επιστημονικό προσωπικό, ενώ όσον αφορά στο αίτημα των αλιέων να μην τους επιβάλλεται πρόστιμο όταν ένα αλιευτικό σκάφος βρίσκεται μέχρι 500μ. μακριά από το στίγμα του, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα έρθει σε σχετική συνεννόηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, εφόσον υπάρχει και σχετική κοινοτική οδηγία που προβλέπει τη δυνατότητα μικρής απόκλισης ενός σκάφους από το στίγμα του.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε και το θέμα της πορείας του αναδασμού στην Ατσική Λήμνου, το οποίο ο Υπουργός υποσχέθηκε να διερευνήσει περαιτέρω.

Ο Βουλευτής Λέσβου, Παύλος Βογιατζής, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Αδαμίδης και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Γιώργος Βογιατζής, συναντήθηκαν επίσης, και με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνο Τριάντη.

Στη συνάντηση με τον κ. Τριάντη συζητήθηκε κατ’ αρχάς το θέμα των ελαιοτριβείων, για το οποίο ζητήθηκε να συμμετέχει στη σχετική Επιτροπή που εξετάζει θέματα αποβλήτων των ελαιοτριβείων, των τυροκομικών μονάδων, κ.α., εκπρόσωπος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Με εντολή του Ειδικού Γραμματέα το συγκεκριμένο ζήτημα διευθετήθηκε άμεσα και στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η Περιφέρεια Β. Αιγαίου θα μπορεί να παρίσταται μέσω εκπρσώπου της.

Τέθηκε επίσης, το καίριο θέμα των διαχειριστικών μελετών υδάτινων πόρων στα νησιά του Β. Αιγαίου, για το οποίο δόθηκε η διαβεβαίωση ότι οι μελέτες που αφορούν τα νησιά της Περιφέρειας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τον προσεχή Μάρτιο.

Θετική ήταν η αντιμετώπιση του κ. Τριάντη και για τις μικρές τυροκομικές μονάδες, στις οποίες δόθηκε παράταση ενός ακόμη χρόνου για την αναγκαία προσαρμογή τους στους περιβαλλοντικούς όρους.

Τέλος τέθηκε και το θέμα του φράγματος του Κάσπακα στη Λήμνο, για το οποίο ο Ειδικός Γραμματέας υποσχέθηκε να διερευνήσει πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης τόσο για την ολοκλήρωση των μελετών όσο και την υλοποίηση του έργου.