Νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020: Ο ρόλος των Περιφερειών

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε, χθες, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κώστας Σκρέκας, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη «Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020». 


Σύμφωνα με αυτό, σημαντικές είναι οι αλλαγές στο ρόλο των Περιφερειών στην διαχείριση κονδυλίων σε σχέση με αυτό.

Το epoli.gr σας παρουσιάζει τις σημαντικότερες εξ αυτών (τι προβλεπόταν στο ΕΣΠΑ 2007-2013):

13 Περιφερειακά Προγράμματα (5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα)

Διαχειριστικές Αρχές των Π.Ε.Π. στις οικείες Περιφέρειες (Διαχειριστική Αρχή για τα Π.Ε.Π. στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με τις Περιφέρειες να ασκούν διαχείριση για συγκεκριμένο ύψος πόρων, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης)

Πολύ-ταμειακά Π.Ε.Π., προκειμένου οι Περιφέρειες να έχουν την δυνατότητα ολοκληρωμένων επενδύσεων και παρεμβάσεων (πόροι του Ταμείου Συνοχής για δράσεις Περιβάλλοντος, πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για δράσεις υποδομών, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της ψηφιακής σύγκλισης κ.λπ., πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας, ενίσχυσης της πρόνοιας και της απασχόλησης, και πόροι του Γεωργικού Ταμείου για δράσεις ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα (Διαχείριση πόρων από τις Περιφέρειες μόνο για έργα υποδομών μεταφορών, υγείας, πολιτισμού κ.λπ. - όχι δράσεις Κοινωνικού Ταμείου, όχι δράσεις Κρατικών ενισχύσεων, όχι δράσεις αγροτικού τομέα).

Τέλος, σχετικά με τις Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειακών Ε.Π.: Δεκατρείς Δ.Α. για τα Περιφερειακά Ε.Π., την διαχείριση των οποίων αναλαμβάνουν οι υφιστάμενες Ειδικές Υπηρεσίες των Περιφερειών (ΕΔΑ) και οι οποίες αναβαθμίζονται και πάλι, όπως στο Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006, από Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης σε Διαχειριστικές Αρχές. 
Οι Δ.Α. των Π.Ε.Π. υπάγονται στον οικείο Περιφερειάρχη. 

Προβλέπεται η ενίσχυση των Δ.Α. των Π.Ε.Π., δεδομένων των αυξημένων αρμοδιοτήτων διαχείρισης, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2007-2013 (δράσεις Κοινωνικού Ταμείου, Γεωργικού Ταμείου κ.λπ). 


Πηγη epoli.gr