Ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών νερού στην ΔΕΥΑ Λέσβου

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι,


με το Ν. 4304/14, προβλέπεται ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών νερού.


Σύμφωνα με αυτόν, οι καταναλωτές που οφείλουν λογαριασμούς νερού στη ΔΕΥΑΛ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως 14-11-2014 χωρίς παράταση και να υπαχθούν σε ρύθμιση καταβολής της οφειλής με δόσεις.