Η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα - Οι δόσεις, οι εκπτώσεις και ο τόκος

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.


Εντός της ρύθμισης έχουν μπει επιπλέον διατάξεις και προβλέπεται μείωση 30% στην έκτακτη εισφορά για το 2015 και παράταση του μειωμένου ΦΠΑ εστίαση για ακόμη ένα χρόνο.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Επίσης, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014.
Οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως.

Αναλυτικά η ρύθμιση προβλέπει:

-Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ

-Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) μηνών να υποβάλει αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής.

-Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων

-Εξόφληση μέχρι δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%
-Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%
δ) Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%
-Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%
-Εξόφληση μέχρι εξήντα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%
-Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%
-Εξόφληση μέχρι εκατό ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%.