Ενημερωτική εκδήλωση στη Μυτιλήνη από το Υπουργείο Παιδείας για δράσεις που αφορούν το νησί μας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχεδιάζει, υλοποιεί και πιστοποιεί  δράσεις και προγράμματα, που προσφέρονται στους πολίτες με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και  των δεξιοτήτων  τους.


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση, στη Μυτιλήνη , την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18.00, στο Ξενοδοχείο «HELIOTROPE  HOTEL»,  (Βίγλα, 81100 Μυτιλήνη).

Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των έργων, των δράσεων και των προγραμμάτων τους, που υλοποιούνται και ενδιαφέρουν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


18:00  - 18:30
Προσέλευση συμμετεχόντων

18:30 - 18:45
Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί
18:45 - 19:00
Χαιρετισμός Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
19:00 - 19:15
Έργα - Δράσεις - Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης

19:15 - 19:30

Έργα - Δράσεις - Προγράμματα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

19:30 - 19:45


19:45 - 20:00

Δράσεις και Προγράμματα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ερωτήσεις - Συζήτηση

20:00 - 20:15


Έργα - Δράσεις - Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς


20:15 - 20:30


Ερωτήσεις – Συζήτηση