Σύσκεψη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αναβάθμιση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας μέσω του νέου ΕΣΠΑ

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14/10/2014 στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπό την  Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κα. Καλογήρου Χριστιάνα, με κλιμάκιο του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος υπό τον Αρχιπύραρχο Αθανάσιο Μαργαλιά, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας και στελέχη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου.Ακολούθησε σύσκεψη του παραπάνω κλιμακίου Αξιωματικών με στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής που σχεδιάζει και συντονίζει την υλοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου.

Αντικείμενο των συσκέψεων ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για τις προτεινόμενες δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την αναβάθμιση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ως παράγοντα αποτελεσματικής θωράκισης της προστασίας των πολιτών έναντι κινδύνων φυσικών ή ανθρωπογενών, ατυχημάτων και καταστροφών αλλά και την συνεισφορά της στην εμπέδωση περιβάλλοντος ασφαλείας στην χώρα, έχει εντάξει και προβλέπει την χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 2014-2020 δράσεων που αφορούν την πολιτική προστασία γενικότερα και μεταξύ αυτών ειδικότερα δράσεων όπως προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων, ειδικού εξοπλισμού αντιμετώπισης ατυχημάτων, σεισμών και άλλων καταστροφών, μέσων ατομικής προστασίας επεμβαίνοντος προσωπικού κ.λ.π.


Σημειώνεται εδώ ότι ήδη ξεκίνησε η σταδιακή παράδοση στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αριθμού πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών και σχετικού εξοπλισμού, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΕΠ και Τομεακά Προγράμματα), ύψους 3.000.000 € περίπου.