Σεμινάριο ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Διά Βίου Μάθησης για την κοινωνική συνοχή στην Μυτιλήνη

Η Ατζέντα είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Διά Βίου Μάθησης για την κοινωνική συνοχή. Ακολουθεί τις βασικές κατευθύνσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.


Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης Ενηλίκων.


Μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία με τους εργοδότες, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, επιδιώκει να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία, ένα βήμα προς τα εμπρός σε ομάδες πληθυσμού με χαμηλά προσόντα αλλά και να αυξήσει την συμμετοχή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Κεντρικά ζητήματα του Προγράμματος είναι :

α) Η διευκόλυνση πρόσβασης στην εκπαίδευση και η αύξηση συμμετοχής στη Διά Βίου Μάθηση
β) Η αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων
γ) Η βελτίωση της ποιότητας στην κατάρτιση και την εκπαίδευση
δ) Η αποκέντρωση - δικτύωση (ανάπτυξη περιφερειών μάθησης και τοπικών κέντρων μάθησης μέσα από συνεργασίες και συνέργειες) και άλλα σχετικά με τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας και των Δήμων της.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, σημαντικά κείμενα για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές καθώς και την διάρθρωση αντίστοιχων ημερίδων σε άλλες Περιφέρειες:

Στόχος των 13 συνεδρίων-σεμιναρίων που υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα είναι η δημιουργία δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο καλύτερος συντονισμός των εμπλεκομένων και η διάχυση των ωφελειών της συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.


Το σεμινάριο για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 26 (09: 00 – 19:30 ) και την Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 (09:00 - 14:30) στη Μυτιλήνη, στο ξενοδοχείο Heliotrope Boutique and Resort Hotel, Βαρειά, 81100 Μυτιλήνη. Έχουν κληθεί εκπρόσωποι του Υπουργείου, των Δήμων, της Περιφέρειας, Συλλόγων και Ενώσεων, Επιμελητηρίων κ.λπ. Με τη λήξη του σεμιναρίου χορηγούνται Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

Καλείστε να συμμετάσχετε και να υποστηρίξετε την προσπάθεια που γίνεται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Ακολουθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία πρέπει να μπαίνουν όλοι για να κάνουν εγγραφή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη διαθεσιμότητά σας.

Η Συντονίστρια της Ομάδας Έργου
Βάσω Νικολοπούλου
Η Υπεύθυνη Βορείου Αιγαίου από την Ομάδα Έργου
Μαρία Βενεδίκη

Επικοινωνία:
Για διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής:
Μαρία Βενεδίκη: 213 131 1634 / 6977542076
mvenediki@gsae.edu.gr