Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον αγωγό της Λαγκάδας στην Μυτιλήνη


Επιστολή από τον πρόεδρο ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ στον δήμαρχο Μυτιλήνης

Κύριε Δήμαρχε,

Η παρούσα επιστολή έχει σκοπό να σας υπομνήσει και να σας θέσει το ζήτημα της αποκατάστασης/αντικατάστασης του αγωγού της Λαγκάδας, της πόλης της Μυτιλήνης, δράση που καθίσταται δραματικά επιτακτική, δεδομένων και των φαινομένων που παρατηρήθηκαν τελευταία, επί του οδοστρώματος.

Για να σας καταστήσω κοινωνό του όλου θέματος και να αντιληφθείτε την πραγματική του διάσταση, πρέπει να σας θυμίσω και να θέσω υπόψη σας την υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/24-01-2018 έκθεση του ΤΕΕ, που συντάχθηκε κατόπιν αυτοψίας στον εν θέματι υπόγειο αγωγό, κατά την οποία ελέγχθηκε μεγάλο μέρος αυτού. Το δίκτυο αποχέτευσης στη συγκεκριμένη περιοχή είναι παντορροϊκό, παροχετεύοντας όμβρια ύδατα και ανεπεξέργαστα λύματα στη θάλασσα. Η λεκάνη απορροής τουυφιστάμενου αγωγού ξεκινά από  την Λαγκάδα και καταλήγει στο εμπορικό λιμάνι.

Κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκαν σημαντικές ζημιές σ’ αυτόν, και μεγάλης έκτασης, με αποτέλεσμα να  δυσχεραίνεταιη ομαλή απορροή των υδάτων, αλλά και να καθίσταται επικίνδυνη η διέλευση οχημάτων και πολιτών στον υπερκείμενο δρόμο, κυρίως στο ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων του κου Αϊβαλιώτη και στο ύψος του κτιρίου της παλιάς Πυροσβεστικής, όπου και το οδόστρωμα έχει υποστεί καθίζηση, λόγω του εκφυλισμού που έχει υποστεί ο θόλος του αγωγού (τμήμα από Αϊβαλιώτη έως Αμπατζή).Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί χρήζει άμεσων παρεμβάσεων, καθότι υπάρχει ο κίνδυνος : α) σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου, να μη γίνει επαρκής απορροή των υδάτων, και β) η στατική ανεπάρκεια του θόλου να οδηγήσει σε «σπάσιμο» του οδοστρώματος, με ό,τι τρομερό αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Από τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό και σαφές ότι το έργο της αποκατάστασης, από τη στιγμή που δημοπρατήθηκε,θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται, γιατί α) υπάγεται στο Ε.Σ.Π.Α. , και τα χρήματα θα χαθούν(σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1306/27-05-2019 έγγρ. της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου), στην αντίθετη περίπτωση, και β) τίθεται μείζον θέμα ασφάλειας των διερχομένων, και όσων διαβιούν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή, πολύ δε περισσότερο, αν αναλογιστούμε και συνεκτιμήσουμε τις πρόσφατες εμπειρίες από τις θεομηνίες στο Μάτι και τη Μάνδρα Αττικής, στη Χαλκιδική, καθώς και τους σεισμούς που λαμβάνουν χώρα σε ανύποπτο χρόνο (στον τόπο μας είχαμε ήδη αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία προ διετίας).

Επειδή, λοιπόν, το έργο είναι μείζονος σημασίας, κι επειδή πρέπει να προετοιμαστούμε και να θωρακιστούμε για οποιαδήποτε φύσης επικείμενη θεομηνία, αλλά και γιατί, πολύ απλά, η ίδια η καθημερινότητα της πόλης το καλεί (η χρήση αυτού του δρόμου είναι συνεχής και αδιάλειπτη), η περαιτέρω αργοπορία στην κατασκευή του νέου αγωγού, εξαιτίας της όποιας κωλυσιεργίας από την πλευρά της δημοτικής αρχής, θα εκκινήσει αλυσιδωτές δράσεις στο φυσικό χώρο του αγωγού, ίσως και ανεξέλεγκτες, με αποτέλεσμα να αποδειχθεί δραματικά επικίνδυνη. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δε, αυτομάτως θα συνεπάγεται πολιτικές και ίσως και ποινικές ευθύνες, γι’ αυτούς που έχουν την ευθύνη της αποκατάστασης.

Κύριε Δήμαρχε,

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε την αγωνία μας, συνολικά, ως Φορέα, για την τύχη του έργου. Δεδομένης και της παγκόσμιας πανδημίας του covid-19,
αντιλαμβανόμαστε και σας επισημαίνουμε ότι το έργο θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει και οι επιμέρους εργασίες, που αυτό απαιτεί, να λάμβαναν χώρα αδιάλειπτα, εδώ κι ένα μήνα, στο πιο δύσκολο κομμάτι του αγωγού,  αφού δεν υπάρχει ακόμα καμία  απαγόρευση για τα εργοτάξια.

Παρακαλούμε, όπως επισπεύσετε τις διαδικασίες, ώστε το έργο να είχε ξεκινήσει να υλοποιείται, αν ήταν δυνατόν,...χτες.

Κλείνοντας την παρούσα επιστολή, θα επιθυμούσαμε να επισημάνουμε και μια άλλη διάσταση του θέματος : Εν έτει 2020, είναι αδιανόητο τα λύματα να καταλήγουν στο λιμένα της πόλης, μιας σύγχρονης πόλης, δημιουργώντας επικίνδυνη ρύπανση στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο, δεδομένης, δε, και της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού.

Τέλος, πρέπει επίσης να επισημανθεί και να διασφαλιστεί, εκ των προτέρων, ότι θα βρεθούν σοβαρές κι επαρκείς λύσεις, που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή «ανακούφιση» και «αποζημίωση»  των επαγγελματιών και των κατοίκων της περιοχής, για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκούν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού.

            Για το Π. Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
            ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ