40 Ασπίδες Προστασίας Προσώπου στο Βοστάνειο Νοσοκομείο από 4 σχολεία του Δήμου Μυτιλήνης


Από τα σχολεία Πειραματικό ΓΕΛ Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης και ΣΔΕ Μυτιλήνης

Την Παρασκευή 24/4/2020 και ώρα 12:00μ.μ., παραδώσαμε 40 ολοκληρωμένες Ασπίδες Προστασίας Προσώπου, στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, μέσω του Διοικητή του, ο οποίος μας ευχαρίστησε για την προσφορά μας!!!

Η εκτύπωση των 40 στελεχών Ασπίδων πραγματοποιήθηκε από 3D εκτυπωτές των σχολείων: Πειραματικό ΓΕΛ Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης και ΣΔΕ Μυτιλήνης.